Beknopte beslissingen

Conform art. 75 bis van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) publiceren we een beknopt overzicht van de genomen beslissingen door de bestuursorganen binnen de 20 dagen na de vergadering.

Persoonsgebonden informatie (bescherming van de persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur) wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.

2020

RvB Besluitenlijst 23/12/2020

RvB Besluitenlijst 16/12/2020

RvB Besluitenlijst 18/11/2020

RvB Besluitenlijst 21/10/2020

RvB Besluitenlijst 23/09/2020

RvB Besluitenlijst 02/09/2020

RvB Besluitenlijst 08/07/2020

RvB Besluitenlijst 24/06/2020 en GAV Besluitenlijst 24/06/2020

RvB Besluitenlijst 27/05/2020

Rvb Besluitenlijst 22/04/2020

Rvb besluitenlijst 25/03/2020

Rvb besluitenlijst 26/02/2020

Rvb besluitenlijst 29/01/2020