IVAGO beschikt over een hoogtechnologische afvalenergiecentrale met rookgaswassing en energieterugwinning. IVAGO verwerkt jaarlijks 100.000 ton brandbaar huishoudelijk afval en voorziet in de eigen behoefte aan elektriciteit en warmte, maar levert daarnaast ook elektriciteit af aan het openbare net. Via een ondergrondse stoomleiding zorgt IVAGO mee voor de verwarming van het Universitair Ziekenhuis Gent.

In het najaar van 2020 deden we grote werken en slaagden we erin onze afvalenergiecentrale te voorzien van nieuwe technieken om rookgassen te zuiveren. Door die technologieën komt er nu permanent rook uit onze eerste schouw. Om onze buurtbewoners te informeren stelden we een flyer op. 

De gezuiverde rookgassen die nu uit onze schouw komen zijn precies dezelfde als vroeger. Alleen de temperatuur verschilt. Vandaag hebben de rookgassen een temperatuur van 65°C. Daar-voor was dat 155 °C. Vermits de rookgassen voor een heel groot stuk uit water bestaan con-denseren ze nu veel vlugger en zien we eigenlijk waterdruppels.

Cijfers

IVAGO beschikt over moderne apparatuur voor continue monstername om de uitstoot van dioxines te meten. Deze nieuwe techniek geeft een beter beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur. Die stalen worden in een laboratorium onderzocht.

54.287
MWhth
stoom geleverd in 2019
26.036
MWhe
elektriciteitproductie in 2019
100.043
ton
verwerkt in 2019

Historiek

Meetresultaten

De afvalenergiecentrale voldoet voor alle gangbare polluenten aan de strenge Europese normen.

Alle waarden zijn uitgedrukt in mg/Nm³ bij 11% O2; droog

Symbool Gemiddelde 2017 Gemiddelde 2018 Gemiddelde 2019 norm
SO2 6,33 8,74 2,84 50
TOC 0,26 0,87 0,52 10
NOx 70,24 74,13 56,88 200
CO 1,88 4,02 2,94 50
Stof 1,08 2,61 1,74 10
HCl 0,003 0,05 0,23 10
CO2 6,43 6,30 6,44 -

 

dioxines

IVAGO beschikt over moderne apparatuur voor continue monstername om de uitstoot van dioxines te meten. Deze nieuwe techniek geeft een beter beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur. Die stalen worden in een laboratorium onderzocht.

De richtwaarde is 0.1 ng TEQ/Nm³
ng = nanogram = één miljardste van een gram

Periode Meting
12/10/2020 - 26/10/2020 0,0351
28/09/2020 - 12/10/2020 0,2327
14/09/2020 - 28/09/2020 0,0120
31/08/2020 - 14/09/2020 0,0074
17/08/2020 - 31/08/2020 0,0053
03/08/2020 - 17/08/2020 0,0066
20/07/2020 - 03/08/2020 0,0071
06/07/2020 - 20/07/2020 0,0077
08/06/2020 - 22/06/2020 0,0119
25/05/2020 - 08/06/2020 0,0256
11/05/2020 - 25/05/2020 0,0383
27/04/2020 - 11/05/2020 0,0021
16/04/2020 - 27/04/2020 0,0013
30/03/2020 - 16/04/2020 0,0023
16/03/2020 - 30/03/2020 0,0013
02/03/2020 - 16/03/2020 0,0012
17/02/2020  - 02/03/2020 0,0018
03/02/2020  - 17/02/2020 0,0023
20/01/2020  - 03/02/2020 0,0015
06/01/2020  - 20/01/2020 0,0017
23/12/2019 - 06/01/2020 0,0013
09/12/2019 - 23/12/2019 0,0017
25/11/2019 - 09/12/2019 0,0015
12/11/2019 - 25/11/2019 0,0047
28/10/2019 - 12/11/2019 0,0028
16/10/2019 - 28/10/2019 0,0017
16/09/2019 - 30/09/2019 0,0048
02/09/2019 - 16/09/2019 0,0030
19/08/2019 - 02/09/2019 0,0026
05/08/2019 - 19/08/2019 0,0032
22/07/2019 - 05/08/2019 0,0028
08/07/2019 - 22/07/2019 0,0025
24/06/2019 - 08/07/2019 0,0025