Historiek

IVAGO is de Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken. Het is een ‘gemengde vereniging’ en werd in 1994 opgericht. Naast de overheidspartners Gent en Destelbergen is er een private vennoot ECOV NV, met als aandeelhouders SUEZ en INDAVER. Ook de afvalintercommunales IDM en IVLA zijn vennoot. Het is een ISO 9001 (kwaliteit)- en ISO 14001 (milieu)-gecertificeerd bedrijf. 

IVAGO zorgt voor de selectieve inzameling van het huisvuil van de  281.000 inwoners van Gent en Destelbergen en voert een toekomstgericht afvalbeleid. Op de zes recyclageparken komen elk jaar  300.000 bezoekers die er terechtkunnen met méér dan 40 verschillende afvalsoorten. De ruim 100 medewerkers van de dienst openbare reiniging houden, met behulp van moderne veegmachines, de stad Gent proper.  

De cel bedrijfsafval levert maatwerk en service aan ruim 4.000 privéklanten. Van het café om de hoek, het restaurant in het centrum of een kantoor in een randgemeente tot grote onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. 

De intercommunale heeft een bruto jaarkost van 64 miljoen euro tegen 2020 (exclusief opbrengsten). De voertuigenvloot bestaat uit meer dan 190 voertuigen: van grote ophaalwagens en veegmachines tot elektrische personenwagens. 

Tot slot is IVAGO, met haar meer dan 400 medewerkers (inclusief interims), één van de grote en stabiele werkgevers in de Gentse regio. 

Structuur

IVAGO is een gemengde intergemeentelijke vereniging. De stad Gent en de gemeente Destelbergen zijn de overheidspartners. ECOV is de private partner. ECOV is een samenwerkingsverband tussen SUEZ en Indaver.

Conform art. 75 bis van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) publiceren we een beknopt overzicht van de genomen beslissingen door de bestuursorganen binnen de 20 dagen na de vergadering.

Persoonsgebonden informatie (bescherming van de persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur) wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.

voor IVAGO

Didier Naessens - algemeen directeur

voor de gemeenten-vennoten

Bram Van Braeckevelt - voorzitter raad van bestuur
Michaël Vercruyssen - ondervoorzitter raad van bestuur
Sofie Bracke - bestuurder
Mieke Bouve - bestuurder
Tine De Moor - bestuurder
Bert Misplon - bestuurder
Nicolas Vanden Eynden - bestuurder
Stijn De Roo - bestuurder
Renaat De Sutter - bestuurder
Jean-Pierre Goossens - bestuurder

leden met raadgevende stem

Laura Van Renterghem 
Karlijn Deene
 

voor de private deelnemer

Alain Konings - tweede ondervoorzitter
Steven Verbraeken - bestuurder
Mieke Hoorens - bestuurder

permanent deskundigen

De vergaderingen van de bestuursorganen kunnen worden bijgewoond door deskundigen die worden voorgedragen door de gemeenten-deelnemers.

Rudi Neirynck
Dirk De Pauw
Marc Heughebaert

secretaris

Rudi Neirynck - secretaris
Nele Renneboog - adjunct-secretaris

bedrijfsrevisor

Mazars, vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme

   

Cijfers

IVAGO wil een betekenisvolle bijdrage leveren in de realisatie van de ambitieuze beleidsplannen en -doelstellingen van zijn gemeente-vennoten. Dit vertaalt zich in:

400
medewerkers
€64
miljoen
jaarkost
281
duizend
inwoners