Historiek

IVAGO staat voor 'Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken'. We zijn een ‘gemengde vereniging’ en werden in 1994 opgericht. Naast de overheidspartners Gent en Destelbergen is er een private vennoot ECOV NV, met als aandeelhouders VEOLIA en INDAVER. Ook de afvalintercommunales IDM en IVLA zijn een vennoot.Wat doen we? 

  • Als ISO 9001 (kwaliteit)- en ISO 14001 (milieu)-gecertificeerd bedrijf, zorgen we voor de selectieve inzameling van het huisvuil van de 281.000 inwoners van Gent en Destelbergen, maar voeren we ook een toekomstgericht afvalbeleid.
  • Op onze zes recyclageparken ontvangen we elk jaar 300.000 bezoekers. Op onze parken kan je tot meer dan 40 verschillende afvalsoorten aanbieden.
  • Ruim 100 medewerkers van de Dienst Openbare Reiniging houden, met behulp van moderne veegmachines, de stad proper.  
  • De cel Bedrijfsafval levert maatwerk en service aan ruim 4.000 privéklanten. Van het café om de hoek, het restaurant in het centrum of een kantoor in een randgemeente tot grote onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. 

 

Wist-je-datjes

  • De intercommunale heeft een bruto jaarkost van 64 miljoen euro tegen 2020 (exclusief opbrengsten).
  • De voertuigenvloot bestaat uit meer dan 190 voertuigen, van grote ophaalwagens en veegmachines tot elektrische personenwagens. 
  • Met meer dan 400 medewerkers (inclusief interims) zijn we één van de grote en stabiele werkgevers in de Gentse regio. 

Structuur

IVAGO is een gemengde intergemeentelijke vereniging. De stad Gent en de gemeente Destelbergen zijn de overheidspartners. ECOV is de private partner. ECOV is een samenwerkingsverband tussen Veolia en Indaver.

Conform art. 75 bis van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) publiceren we een beknopt overzicht van de genomen beslissingen door de bestuursorganen binnen de 20 dagen na de vergadering.

Persoonsgebonden informatie (bescherming van de persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur) wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.

 

voor IVAGO

Didier Naessens - algemeen directeur

voor de gemeenten-vennoten

Bram Van Braeckevelt - voorzitter raad van bestuur
Michaël Vercruyssen - ondervoorzitter raad van bestuur
Sofie Bracke - bestuurder
Mieke Bouve - bestuurder
Tine De Moor - bestuurder
Bert Misplon - bestuurder
Nicolas Vanden Eynden - bestuurder
Stijn De Roo - bestuurder
Koen Van Hende - bestuurder
Jean-Pierre Goossens - bestuurder

leden met raadgevende stem

Alain Torcq
Karlijn Deene
 

voor de private deelnemer

Alain Konings - tweede ondervoorzitter
Peter De Vylder - bestuurder
Mieke Hoorens - bestuurder

permanent deskundigen

De vergaderingen van de bestuursorganen kunnen worden bijgewoond door deskundigen die worden voorgedragen door de gemeenten-deelnemers.

Rudi Neirynck
Filip Keppens

secretaris

Rudi Neirynck - secretaris
Ben De Corte - adjunct secretaris

bedrijfsrevisor

Mazars, vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme

DOELSTELLINGEN

Samen met onze gemeente-vennoten realiseren we ambitieuze beleidsplannen en -doelstellingen. Dit alles vertaalde zich in vijf doelstellingen: 

1. Minder Afval 

2. Meer zuivere materialen 

3. Meer energie leveren en verdelen 

4. Een nette buurt 

5. Een duurzaam en klantgericht IVAGO 

Een getailleerd overzicht van deze doelstellingen kan je lezen in onze beleidsnota. 

Cijfers

Om onze doelen te bereiken, hebben we mankracht, geld, en jou en alle inwoners van Gent en Destelbergen nodig. 

400
medewerkers
€64
miljoen
jaarkost
281
duizend
inwoners