TL-en spaarlampen

Wat gebeurt er met jouw oude lampen?

1

De manier van verwerken hangt af van de kwaliteit en de vorm van de lampen. Zo worden de lampen gescheiden op basis van hun kwaliteiten, type fluorescentiepoeder en het metaal dat het bevat.

2

Zowel het herbruikbare fluorescentiepoeder als het fijngemalen glas van de beste kwaliteit zijn grondstoffen bij de productie van nieuwe lampen.

Het glas van minder goede kwaliteit krijgt andere bestemmingen zoals de glaswolindustrie, verbrandings- en smeltovens ...

3

Het metaal wordt gerecycleerd.

4

Het fluorescentiepoeder dat niet in aanmerking komt voor hergebruik, wordt op een milieuverantwoorde manier verwijderd uit onze leefomgeving.

Méér informatie over de inzameling en verwerking van elektrische en elektronische apparaten vind je op Recupel.