Steenpuin

Wat gebeurt er met je steenpuin?

1

Het steenpuin wordt gezeefd en gebroken en kan gebruikt worden als funderingsmateriaal in de wegenbouw.