Fietsbanden

Wat gebeurt er met mijn banden?

1

Versnipperde banden dienen als brandstof voor cementovens, als grondstof voor de asfaltproductie of als basisstof voor nieuwe rubberproducten.