Asbest hechtgebonden

Meest gestelde vragen over asbest

 • kan ik op alle recyclageparken terecht met asbesthoudend afval?

  Met asbest kan je enkel terecht op de recyclageparken met weegbrug.

 • hoeveel asbest kan ik inleveren?

  Elk gezin kan jaarlijks tot 200 kg hechtgebonden asbest gratis afleveren. Wil je meer dan 200 kg asbesthoudend afval naar een recyclageparken brengen? Dan betaal je volgens het tarief van selectief afval.

 • wat met niet-gebonden asbest?

  Niet-gebonden asbest kan je enkel laten verwijderen door een gespecialiseerde firma. Hiermee kan je niet op de recyclageparken terecht.

 • Wat met asbestvrije golfplaten?

  Golfplaten en leien die géén asbest bevatten: sinds begin jaren 90 worden ze geproduceerd als veilig alternatief voor asbesthoudende platen, die intussen niet meer gemaakt mogen worden. Hoe breng je die asbestvrije golfplaten nu naar het recyclagepark? Voorlopig nog op net dezelfde manier als asbesthoudende platen: luchtdicht verpakt in een doorzichtige zak of folie van minstens 100 micron dik. De reden daarvoor? Afvalverwerkers kunnen asbestvrije platen (nog) niet onderscheiden van asbesthoudende platen. Omdat ieders gezondheid primeert, worden asbestvrije platen tot nader order als asbestverdacht afval afgevoerd – en is IVAGO verplicht om ze te behandelen als asbest.

Hoe bied je asbest aan?

1

Je kan asbest aanbieden op het recyclageparken met weegbrug of je kan het thuis laten ophalen

Vanaf 1 juni is het verplicht asbesthoudend materiaal te verpakken. Dit doe je in een doorzichtige zak of folie van minstens 100 micron dik. Je kan asbest zelf brengen naar één van onze recyclageparken met een weegbrug of je kan het door ons laten ophalen. Lees hier alles over asbestophaling aan huis. 

→ Asbesthoudend materiaal is het stuk asbest dat je verwijderde, maar ook de kledij en bescherming die je gebruikte. Hoe je correct verpakt, lees je hier

2

Druk bij het binnenrijden van het recyclagepark op de knop 'Asbest'. Een parkwachter geeft je de verdere instructies. 

3

Deponeer het voorzichtig. Gooi de zakken en of folies niet.

Vermijd steeds stof!

Wat gebeurt er met je asbest?

We springen zeer voorzichtig om met asbestcement. Uit veiligheid wordt de asbest in afgesloten zakken in een speciale 'asbestcontainer' gedeponeerd. Als de container vol is, worden de afgesloten zakken gedumpt op een gespecialiseerd stort.