Snoeihout

Wat mag wel en wat mag niet?

Wel

  • Snoeihout en takken

Niet

  • Alle andere soorten tuinafval
  • Boomstronken
  • Planken
  • Japanse duizendknop (→ brandbaar of restafval) 

Wat gebeurt er met je snoeihout?

1

Het ingezamelde snoeihout wordt gehakseld en verwerkt tot bodembedekker of mulch om de groei van onkruid tegen te gaan.