Asbesthoudend afval

Sinds 1998 is het verboden asbest te gebruiken of herbruiken. Asbest werd vroeger veel gebruikt voor verschillende toepassingen, maar het inademen van asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor onze gezondheid. Wees dus steeds voorzichtig met asbesthoudende materialen!

Meer informatie over het verwijderen van asbest vind je op asbestinfo.be.

Wat mag wel en wat mag niet?

Wel

  • Enkel gebonden asbest
  • Oude golfplaten
  • Onderdakplaten
  • Asbestleien (vlakke, vierhoekige platen in een blauwachtige kleur)
  • Gas-, water- en rioleringsleidingen (vezelige structuur op de grijzige breukvlakken)
  • Vlakke gevelplaten of binnenschotten
  • Bloembakken

Niet

  • Asbest in losse of niet-gebonden vorm, zoals spuitasbest, asbestkoord, isolatieplaten of vloerplaten van verwarmingsketels, asbestkarton, isolatiegips ...

Meest gestelde vragen over asbest

kan ik op alle recyclageparken terecht met asbesthoudend afval?

Met asbest kan je enkel terecht op de recyclageparken met weegbrug.

hoeveel asbest kan ik inleveren?

Elk gezin kan jaarlijks tot 200 kg hechtgebonden asbest gratis afleveren. Wil je meer dan 200 kg asbesthoudend afval naar een recyclageparken brengen? Dan betaal je volgens het tarief van selectief afval.

wat met niet-gebonden asbest?

Niet-gebonden asbest kan je enkel laten verwijderen door een gespecialiseerde firma. Hiermee kan je niet op de recyclageparken terecht.

Hoe bied je asbest aan?

1

Vanaf 1 juni is het verplicht asbesthoudend materiaal te verpakken. Dit doe je in een doorzichtige zak of folie van minstens 100 microgram dik. 

→ Asbesthoudend materiaal is het stuk asbest dat je verwijderde, maar ook de kledij en bescherming die je gebruikte. 

Hoe je correct verpakt, lees je hier

2

Breng asbesthoudend afval naar een van de recyclageparken met weegbrug

3

Druk bij het binnenrijden van het recyclagepark op de knop 'Asbest'. Een parkwachter geeft je de verdere instructies. 

4

Deponeer het voorzichtig. Gooi de zakken en of folies niet.

Vermijd steeds stof!

Wat gebeurt er met je asbest?

We springen zeer voorzichtig om met asbestcement. Uit veiligheid wordt de asbest in afgesloten zakken in een speciale 'asbestcontainer' gedeponeerd. Als de container vol is, worden de afgesloten zakken gedumpt op een gespecialiseerd stort.