Het vernieuwde recyclagepark in Destelbergen: eerste indruk

status

In de loop van 2023 krijgen de zes recyclageparken van IVAGO een grondige make-over in het kader van de circulaire economie. Elk recyclagepark zal worden opgedeeld in een betalende zone en een niet-betalende zone, waarbij de regel geldt dat je méér zal betalen voor afval dat moeilijk of zelfs niet te recycleren valt. Dat betekent enerzijds dat het recyclagepark duurder wordt, en anderzijds dat je veel kan besparen indien je correct sorteert: hoe beter je sorteert, hoe lager je afvalfactuur

BEN IK DAN MIJN 12 GRATIS TOEGANGSBEURTEN KWIJT?

Het systeem van de 12 gratis bezoeken per kalenderjaar (voor gedomicilieerde inwoners van de gemeente Destelbergen) werd vervangen door 12 gratis toegangsbeurten voor het recyclagepark. Je betaalt met andere woorden niets om toegang te krijgen tot het recyclagepark. Vanaf je 13e bezoek betaal je wél € 2 om toegang te krijgen. Het vernieuwde recyclagepark is evenwel opgedeeld in een betalende zone en een niet-betalende zone. Voor het aanbieden van afval dat moeilijk of zelfs niet te recycleren valt, betaal je bij elk bezoek aan het recyclagepark een bepaald tarief – afhankelijk van het type afval – dat werd vastgelegd in overleg met de gemeente Destelbergen. Die manier van werken wordt ons opgelegd door de Vlaamse VLAREMA-wetgeving. Klik hier voor de exacte tarieven per afvalsoort (voor Destelbergenaars).