Tarieven recyclagepark voor Destelbergenaars

 

De afvalstoffen die je kan aanbieden op het vernieuwde recyclagepark worden onderverdeeld in 5 nieuwe fractiegroepen, met elk hun eigen kleur:

  • Fractiegroep groen (papier & karton, glas, metaal, kga, …): afval waarvan je een onbeperkt aantal kilo gratis kan aanbieden, want deze afvalfracties kunnen relatief makkelijk worden gerecycleerd.
  • Fractiegroep rood (brandbaar grofvuil): betalend vanaf de eerste kilo, want brandbaar grofvuil valt moeilijk of zelfs niet meer te recycleren.
  • Fractiegroep oranje (roofing, inert, gips & gipsplaten, treinbielzen): betalend vanaf de eerste kilo.
  • Fractiegroep geel (tuinafval, snoeiafval, steenpuin, hout, harde plastics): betalend vanaf de eerste kilo.
  • Fractiegroep grijs (afval van gebonden asbest): betalend vanaf 200 kilo per kalenderjaar.
     

Je betaalt volgens het achtergelaten gewicht en de afvalsoort. De gewichten van het afval dat je aanbiedt op het recyclagepark worden per fractiegroep en per gezin bij elkaar opgeteld bij elk bezoek dat je brengt aan het park. Op 1 januari worden ze telkens op nul gezet.

We hanteren verschillende tarieven voor gedomicilieerde en niet-gedomicilieerde inwoners van Destelbergen en bedrijven. Niet-gedomicilieerde inwoners en bedrijven hebben ook toegang tot de parken, maar vragen hiervoor een groene Recyclageparkkaart aan.
 

Krijg je nog altijd 12 keer gratis toegang tot het recyclagepark?

Gedomicilieerde inwoners van Destelbergen hebben recht op 12 gratis toegangsbeurten per gezin, per kalenderjaar voor het recyclagepark. Je betaalt dus 12 keer niks om het park binnen te komen, maar je betaalt bij elk bezoek aan het recyclagepark wél voor het aanbieden van afval dat moeilijk of niet te recycleren valt. De tarieven per afvalsoort vind je in de tabel hieronder.

 

  Hoeveelheid per jaar Gedomicilieerde inwoners Niet-gedomicilieerde inwoners Bedrijven
Toegangsbeurt ≤ 12 bezoeken GRATIS € 2 / bezoek € 20 / bezoek
  vanaf 13 bezoeken € 2 / bezoek € 2 / bezoek € 20 / bezoek
Groen ONBEPERKT GRATIS GRATIS Als bedrijf kan je geen kga aanbieden!
Rood 0 ≤ 500 kg € 0,31 / kg € 0,31 / kg € 0,31 / kg
  > 500 kg € 0,36 / kg € 0,36 / kg € 0,36 / kg
Oranje 0 ≤ 500 kg € 0,04 / kg € 0,05 / kg € 0,10 / kg
  501 ≤ 1000 kg € 0,05 / kg € 0,10 / kg € 0,17 / kg
  > 1000 kg € 0,10 / kg € 0,17 / kg € 0,22 / kg
Geel 0 ≤ 500 kg € 0,04 / kg € 0,04 / kg € 0,06 / kg
  501 ≤ 1000 kg € 0,04 / kg € 0,04 / kg € 0,08 / kg
  > 1000 kg € 0,04 / kg € 0,04 / kg € 0,10 / kg
Grijs 0 ≤ 200 kg GRATIS GRATIS € 0,12 / kg
  201 ≤ 1000 kg € 0,10 / kg € 0,10 / kg € 0,17 / kg
  > 1000 kg € 0,12 / kg € 0,12 / kg € 0,22 / kg

De tarieven die je hier terugvindt, worden geïndexeerd op 1 maart 2024, en vanaf dan gebeurt dat elk jaar opnieuw op 1 maart.