Zorg voor het welzijn van de medewerkers

  • We behouden de werkgelegenheid voor 380 VTE's.
  • We voeren een concreet actieplan uit en verlagen zo de frequentie- en ernstgraad van arbeidsongevallen tot fg <80 en eg <0,9 en verhogen het welzijn van onze medewerkers. 
  • Het absenteïsme ten gevolge van ziekte brengen we terug tot 7 %.