Zorg voor het welzijn van de medewerkers

We behouden de werkgelegenheid voor 380 VTE.
Door het uitvoeren van een concreet actieplan verlagen we frequentie- en ernstgraad van arbeidsongevallen tot fg <80 en eg <0,9 en verhogen het welzijn van de medewerkers. 
Het absenteïsme ten gevolge van ziekte brengen we terug tot 7 %.