In Gent heb je recht op gratis huisvuilzakken of extra ophaalkrediet als je het thuis minder breed hebt. Zo krijgen alle Gentenaars de kans om hun afval goed te sorteren en het correct aan te bieden. Nieuw sinds 2023: wie recht heeft op een sociale tegemoetkoming voor zijn afval, krijgt ook een extra bedrag op zijn IVAGO-rekening voor bijvoorbeeld een bezoek aan het recyclagepark.

Hieronder vind je alle informatie.

 1.  Wat is sociale tegemoetkoming?
 2. Heb ik recht op sociale tegemoetkoming?
 3. Waarvoor kan ik de sociale tegemoetkoming gebruiken?
 4.  Waarvoor kan je terecht bij IVAGO?
 5.  Veelgestelde vragen

2. Heb ik recht op sociale tegemoetkoming?

Je kunt gratis huisvuilzakken of extra ophaalkrediet krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heb je recht op sociale tegemoetkoming, dan ontvang je sowieso een brief van IVAGO met daarin alle informatie, instructies en een afhaalbon als je recht hebt op gratis huisvuilzakken.

3. Waarvoor kan ik de sociale tegemoetkoming gebruiken?

Hoe groter je gezin, hoe groter de tegemoetkoming. Afhankelijk van de buurt waar je woont, kan je de sociale tegemoetkoming voor verschillende dingen gebruiken:

Je krijgt sowieso ook een brief van IVAGO met de informatie die voor jou van toepassing is.

Nieuw sinds 2023

Wie recht heeft op een sociale tegemoetkoming voor zijn of haar afval, krijgt sinds 2023 een extra kredietbedrag op zijn IVAGO-rekening. Dat extra bedrag kan gebruikt worden voor een bezoek aan het recyclagepark, voor de ophaling van je gft-container of voor de ophaling van grofvuil aan huis. 

Het extra kredietbedrag bedraagt de helft van het bedrag dat je tot hiertoe ontving in het kader van sociale tegemoetkoming. Bijvoorbeeld: kreeg je tot nu toe een bedrag van € 42 per jaar, kan krijg je daar sinds 2023 een extra bedrag van € 21 bovenop – de helft van 42.

4. Waarvoor kan je terecht bij IVAGO?

Iedereen die recht heeft op een sociale tegemoetkoming, ontvangt een brief van IVAGO met een bon voor gratis huisvuilzakken en/of de vermelding van het extra kredietbedrag dat op je IVAGO-rekening wordt gezet. IVAGO voert hiermee het beleid van de stad Gent uit. Het is met andere woorden de stad Gent die bepaalt of jij al dan niet recht hebt op sociale tegemoetkoming.

5. Veelgestelde vragen

 • 1. Ik heb recht op een sociale tegemoetkoming, maar ik heb nog geen brief ontvangen.

  Neem contact op met het dichtstbijzijnde GentinfoPunt of Dienstencentrum in je buurt. De lijst vind je hier terug.

 • 2. Ik wil het extra kredietbedrag op mijn IVAGO-rekening omzetten in cashgeld. Kan dat?

  Neen. De sociale tegemoetkoming die je krijgt, is specifiek bedoeld om je afval goed te sorteren en om het correct aan te bieden. Je kan het kredietbedrag op je IVAGO-rekening dus enkel gebruiken voor bijvoorbeeld een bezoek aan het recyclagepark.