IVAGO beschikt over een hoogtechnologische afvalenergiecentrale met rookgaswassing en energieterugwinning. IVAGO verwerkt jaarlijks 100.000 ton brandbaar huishoudelijk afval en voorziet in de eigen behoefte aan elektriciteit en warmte, maar levert daarnaast ook elektriciteit af aan het openbare net. Via een ondergrondse stoomleiding zorgt IVAGO mee voor de verwarming van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Cijfers

IVAGO beschikt over moderne apparatuur voor continue monstername om de uitstoot van dioxines te meten. Deze nieuwe techniek geeft een beter beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur. Die stalen worden in een laboratorium onderzocht.

10.974
ton
verwerkt in 2018
20.276
MWhe
elektriciteitproductie in 2018
49.988
MWhth
Stoom geleverd in 2018

Historiek

Meetresultaten

De afvalenergiecentrale voldoet voor alle gangbare polluenten aan de strenge Europese normen.

Alle waarden zijn uitgedrukt in mg/Nm³ bij 11% O2; droog

Symbool Gemiddelde 2017 Gemiddelde 2018 Gemiddelde 2019 norm
SO2 6,33 8,74 2,84 50
TOC 0,26 0,87 0,52 10
NOx 70,24 74,13 56,88 200
CO 1,88 4,02 2,94 50
Stof 1,08 2,61 1,74 10
HCl 0,003 0,05 0,23 10
CO2 6,43 6,30 6,44 -

 

dioxines

IVAGO beschikt over moderne apparatuur voor continue monstername om de uitstoot van dioxines te meten. Deze nieuwe techniek geeft een beter beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur. Die stalen worden in een laboratorium onderzocht.

De richtwaarde is 0.1 ng TEQ/Nm³
ng = nanogram = één miljardste van een gram

Periode Meting
11/05/2020 - 25/05/2020 0,0383
27/04/2020 - 11/05/2020 0,0021
16/04/2020 - 27/04/2020 0,0042
30/03/2020 - 16/04/2020 0,0023
16/03/2020 - 30/03/2020 0,0013
02/03/2020 - 16/03/2020 0,0012
17/02/2020  - 02/03/2020 0,0018
03/02/2020  - 17/02/2020 0,0023
20/01/2020  - 03/02/2020 0,0015
06/01/2020  - 20/01/2020 0,0017
23/12/2019 - 06/01/2020 0,0013
09/12/2019 - 23/12/2019 0,0017
25/11/2019 - 09/12/2019 0,0015
12/11/2019 - 25/11/2019 0,0047
28/10/2019 - 12/11/2019 0,0028
16/10/2019 - 28/10/2019 0,0017
16/09/2019 - 30/09/2019 0,0048
02/09/2019 - 16/09/2019 0,0030
19/08/2019 - 02/09/2019 0,0026
05/08/2019 - 19/08/2019 0,0032
22/07/2019 - 05/08/2019 0,0028
08/07/2019 - 22/07/2019 0,0025
24/06/2019 - 08/07/2019 0,0025
11/06/2019 - 24/06/2019 0,0038
27/05/2019 - 11/06/2019 0,0027