Zo duurzaam was IVAGO in 2022

Duurzaamheidsrapport 2022

IVAGO versnelt zijn duurzame strategie: nog minder afval door extra te sensibiliseren, een doordacht gebruik van de beschikbare grondstoffen, en meer dan ooit streven we naar zuivere selectieve afvalstromen. Je leest er alles over in ons gloednieuwe duurzaamheidsrapport, waarin we met een duurzame bril terugblikken op het jaar 2022.

IVAGO als trekker in de circulaire economie

De zorg voor duurzaamheid zit al meer dan 25 jaar inherent verweven in onze missie: IVAGO staat als dienstverlenend bedrijf in voor het realiseren van een duurzaam afval- en materialenbeheer bij gezinnen en bedrijven: van preventie tot verwerking en opwekking van energie. IVAGO draagt mee zorg voor de netheid van het openbaar domein. In de periode 2020-2025 willen we focussen op deze vijf strategische doelstellingen:

  1. minder afval
  2. meer zuivere materialen
  3. meer energie leveren en verdelen
  4. een propere buurt
  5. een duurzaam en klantgericht IVAGO

De vijfde doelstelling uit ons beleidsplan 2020-2025 toont onze ambitie om duurzaamheid en klanttevredenheid als leidraad te nemen in de manier waarop we onze opdracht vervullen.

  • We leveren een belangrijke bijdrage aan het sociaal weefsel, met bijna 400 vaste medewerkers. We zetten in op het welzijn van elk van hen.
  • We gaan efficiënt om met de grondstoffen die we gebruiken en we reduceren de emissies die door onze activiteiten vrijkomen.