Nationale feestdag - Geen ophalingen, parken en onthaal gesloten.

Geen ophaling

Op vrijdag 21 juli 2023 (Nationale feestdag) zijn alle IVAGO-recyclageparken en het IVAGO-onthaal gesloten. 

  • Heb je twijfels? Raadpleeg je ophaalkalender of klik hier door naar onze digitale ophaalkalender.
  • Onze recyclageparken en kantoren zijn die dag ook gesloten.

Tips voor een vlotte ophaling:

  • Bied je afval aan ten vroegste om 19.00 uur de dag voor de ophaling en ten laatste om 07.00 uur op de dag van onze ophaling.
  • Sorteer goed, dat is goed voor je portemonnee.
  • Bied je afval op de juiste manier aan!