IT-materiaal voor Gentse reparateurs

Repair Café Huis van Alijn -  © Michiel Devijver

De vrijwilligers van ‘Gent Repareert – dat ’t weer marcheert!’, de Gentse Repair Cafés,  bleven tijdens deze coronacrisis niet werkloos toekijken. Vanuit hun kot gingen zij aan de slag om laptops te repareren en terug gebruiksklaar te maken. Samen met de stad Gent en het Gentse solidariteitsfonds zorgen ze ervoor dat die terechtkomen bij wie er vandaag nood aan heeft. 

IVAGO wil de reparateurs daarbij steunen. Om redenen van veiligheid en privacy kan dit niet met het materiaal dat op de recyclageparken wordt afgeleverd.

De IT-afdeling van IVAGO maakte een inventaris van het eigen afgeschreven materiaal.
Ze leverden 19 gebruiksklare harde schijven, verschillende schermen en een 40-tal  oude pc’s aan de Gentse reparateurs.

Daarnaast stelt IVAGO een budget ter beschikking van de reparateurs om de nodige hulpstukken aan te kopen.
Dit past in de doelstelling van IVAGO om nog meer in te zetten op hergebruik.