Afvalenergiecentrale IVAGO krijgt proefvergunning van 2 jaar

Vergunning AEC

De afvalenergiecentrale van afvalintercommunale IVAGO krijgt een proefvergunning voor twee jaar van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). In die periode moet IVAGO onderzoeken hoe het zijn impact op het milieu verder kan verminderen, met het oog op een vergunning van onbepaalde duur. IVAGO reageert tevreden: “We kunnen het afval van tienduizenden gezinnen blijven verwerken”, zegt Algemeen Directeur Didier Naessens. “Onze site is goed gelegen voor de verwerking van het afval uit onze regio en voor de verdeling van de energie die we daaruit winnen, dus we zijn positief over onze toekomst.”

Voor alle duidelijkheid: de volledige IVAGO-site in de Gentse Proeftuinstraat krijgt van minister Demir een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, vanaf 2 juli 2023, voor de exploitatie van het recyclagepark, de garage, de werkplaats, de magazijnen, de administratieve gebouwen, het tankstation, de CNG-installatie en de parkeerplaats. Enkel de AEC, die zich op dezelfde site bevindt, krijgt een proefvergunning voor twee jaar. De huidige omgevingsvergunning van de afvalenergiecentrale (AEC) van IVAGO loopt af op 7 januari 2024. IVAGO wil het restafval uit de omgeving uiteraard ook daarna nog blijven verwerken en vroeg daarom ook voor de AEC een nieuwe omgevingsvergunning voor onbepaalde duur aan.

IVAGO startte al in oktober 2020 met de opmaak van een Milieueffectenrapport (MER), om de impact van zijn AEC op mens en milieu te onderzoeken. Dat was de eerste stap in het traject naar een nieuwe omgevingsvergunning. In oktober 2022 werd het MER ingediend en lanceerde IVAGO zijn aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning. Daarna startte het gangbare openbaar onderzoek, waarbij de betrokken administraties advies uitbrengen en waarbij omwonenden of organisaties bezwaren kunnen formuleren. Het MER werd op 6 maart 2023 goedgekeurd door Vlaanderen.

SOLIDE BASIS VOOR DE TOEKOMST

Op basis van de omgevingsvergunningsaanvraag die IVAGO indiende, en met het oog op het algemeen belang, nam minister Demir de beslissing om aan de AEC van IVAGO een proefvergunning voor twee jaar toe te kennen, startend op 2 juli 2023. Tijdens de proefperiode van twee jaar moet IVAGO onderzoeken 

  • hoe en wanneer milderende maatregelen inzake emissiereducties concreet kunnen worden geïmplementeerd;
  • hoe de AEC in tussentijd verder kan worden geëxploiteerd zonder onaanvaardbare schade te berokkenen aan mens en milieu.

“Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van onze afvalenergiecentrale”, besluit Algemeen Directeur van IVAGO Didier Naessens. “Uit onderzoek blijkt dat er zeker tot 2050 voldoende aanvoer van restafval zal zijn om de bestaansreden van onze AEC te blijven verantwoorden. De afvalberg mag dan wel kleiner worden, de bevolking in onze regio blijft wel stijgen. De vraag naar warmte in het Gentse zal evenmin dalen, integendeel. En last but not least: de afvalenergiecentrale van IVAGO is ideaal gelegen, blijkt uit de voorlopige evaluatiecriteria die de OVAM tegen 2024 aan het uitwerken is. We hebben dus zeker een solide basis om onze proefperiode op een nuttige manier in te vullen.”                             

GEEN IMPACT OP HET PERSONEEL

Het verhaal van de omgevingsvergunning voor de AEC van IVAGO heeft geen impact op de inwoners van Gent en Destelbergen. IVAGO blijft hun afval ophalen en verwerken, zoals altijd. Voor het personeel van IVAGO is er evenmin een impact. Om een idee te geven: de AEC in de Gentse Proeftuinstraat verwerkt het restafval van liefst 450.000 inwoners uit 14 steden en gemeenten. Daarbij komt ook nog het restafval van de bedrijven uit de regio. Samen betekent dat elk jaar 100.000 ton restafval, dat verbrand wordt door de AEC van IVAGO.

Het afval wordt niet zomaar verbrand: jaarlijks zet de AEC van IVAGO de 100.000 ton restafval om in warmte en elektriciteit, waardoor uitstoot van CO2 in de regio vermeden wordt. In 2022 bijvoorbeeld leverde IVAGO 46.023 MWhth aan warmte aan het nabijgelegen UZ Gent. Aan het naburige chemiebedrijf Eastman werd 8.824 MWhth aan warmte geleverd, telkens via een ondergronds warmtenet. De elektriciteitsproductie van de AEC in 2022 bedroeg 22.442,8 MWhe. Daarvan werd er 12.807,6 MWhe geëxporteerd naar het elektriciteitsnet, wat overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 4.800 gezinnen.

Meer info over de AEC vind je hier.