22 april - Regionale actiedag

Ophaalwagens IVAGO

Op vrijdag 22 april organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een regionale actie voor meer koopkracht.
Dat kan ook bij IVAGO aanleiding geven tot afwezigheden van werknemers.

Momenteel kunnen we moeilijk inschatten wat de impact zal zijn op onze dienstverlening.
Bij een beperkte dienstverlening ligt onze prioriteit op de ophaling van restafval.

Morgen, 22 april 2022, communiceren via onze website, sociale media … welke hinder er is.