Milieumanagement gericht op voortdurend verbeteren

IVAGO wil zijn milieuprestaties permanent en meetbaar verbeteren. Daarvoor hanteren we de internationaal erkende ISO 14001-normering voor de beoordeling van het milieumanagementsysteem. Dit houdt niet alleen in dat IVAGO moet voldoen aan alle wettelijke normen en vereisten, maar dat steeds moet gewerkt worden aan verbetering. De jaarlijkse audit door een erkend extern organisme zorgt ervoor dat de aandacht hiervoor steeds op scherp blijft staan.