Meer energie leveren

De installatie verwerkt jaarlijks 100.000 ton brandbaar materiaal.
De beschikbaarheid van de Afvalenergiecentrale ligt tussen de 90 en 94 %. We handhaven het zeer hoge kwaliteitsniveau van onze installatie met betrekking tot de emissies.
IVAGO produceert zo veel mogelijk energie en tracht deze maximaal te commercialiseren door verkoopo van 90-110 Mwh/1000 ton elektrisch en 400-500 Mwh/1000 ton thermisch.

In de komende periode zullen de mogelijkheden worden onderzocht hoe een optimale geïntegreerde gft-inzameling en verwerking met voorvergisting en nacompostering, aanleiding  kan  geven tot een duurzame en economische manier voor de productie van hernieuwbare energie.