Meer energie leveren

Onze afvalenergiecentrale verwerkt jaarlijks 100.000 ton brandbaar materiaal.

  • Haar beschikbaarheid ligt tussen de 90 en 94%.
  • We handhaven het zeer hoge kwaliteitsniveau van onze installatie met betrekking tot de emissies.

We produceren zo veel mogelijk energie en trachten deze maximaal te commercialiseren door de verkoop van 90-110 Mwh/1000 ton elektrisch en 400-500 Mwh/1000 ton thermisch.

In de komende periode onderzoeken we de mogelijkheden hoe een optimale geïntegreerde gft-inzameling en verwerking met voorvergisting en nacompostering, aanleiding  kan geven tot een duurzame en economische manier voor de productie van hernieuwbare energie.