Efficiënte en klantgerichte organisatie

  • Voor het contactcenter hebben we een dienstverleningsniveau van 94 % voor de telefonische oproepen en een maximale doorlooptijd van twee werkdagen voor het beantwoorden van e-mails of webaanvragen.
  • We verhogen het aantal klanten dat over een actieve account voor het e-loket beschikt jaarlijks met 10% en door vernieuwing van de IVAGO-webstek maken we die ook toegankelijk voor mobiele apparatuur.
  • We meten het bereik en de efficiëntie van de verschillende informatie- en communicatiedragers.