Efficiënte en klantgerichte organisatie

Voor het contactcenter hanteren we een dienstverleningsniveau van 94 % voor de telefonische oproepen en een maximale doorlooptijd van twee werkdagen voor het beantwoorden van e-mails of webaanvragen.
We verhogen het aantal klanten dat over een actieve account voor het e-loket beschikt jaarlijks met 10 % en door vernieuwing van de IVAGO-webstek maken we die ook toegankelijk voor mobiele apparatuur.
We meten het bereik en de efficiëntie van de verschillende informatie- en communicatiedragers.