Een propere stad

Al jarenlang leveren de stad Gent en IVAGO samen grote inspanningen om de problematiek van zwerfafval en sluikstorten onder controle te krijgen.

De netheidsbarometer biedt een objectief meetinstrument om de netheid van de stad in beeld te brengen. Op basis van seizoensschommelingen en wisselende omstandigheden varieert de globale netheidsgraad tussen 84 en 90. De doelstelling is een jaarlijkse gemiddelde netheidsgraad van 88 %.

Sluikstorten verwijderen we binnen de twee werkdagen na het ontvangen van de melding.
We hanteren een objectieve beslissingsboom voor het bepalen van noodwendigheid, volume en ledigingsfrequentie van afvalkorven.