Een propere stad

Al jarenlang leveren we samen met Stad Gent en IVAGO grote inspanningen om de problematiek van zwerfafval en sluikstorten onder controle te krijgen.

Met de netheidsbarometer hebben we een objectief meetinstrument om de netheid van de stad in beeld te brengen. Op basis van seizoensschommelingen en wisselende omstandigheden varieert de globale netheidsgraad tussen 84 en 90. De doelstelling is een jaarlijkse gemiddelde netheidsgraad van 88%.

Sluikstorten verwijderen we binnen de twee werkdagen na het ontvangen van de melding via de Meldingsapp of het online formulier. We gebruiken een objectieve beslissingsboom voor het bepalen van noodwendigheid, volume en ledigingsfrequentie van afvalkorven.