Destelbergen

Het gemeentepersoneel van de gemeente Destelbergen staat in voor het proper maken van straten en pleinen. Ze maken onder andere de afvalkorven leeg, ruimen afgevallen bladeren op, vegen de straten.

Zwerfvuil

Met een kleine inspanning zorgen we samen voor een propere omgeving waar het aangenaam wandelen, joggen, boodschappen doen en schoolgaan is. Want... met hetzelfde gemak kan het in de afvalbak.

De gemeente stelde 10 actiepunten op om zwerfvuil aan te pakken:

  • oplijsten van de zwerfvuilgevoelige plaatsen, vaststellen van ‘probleemzones’
  • sensibilisering van de leerlingen van het zesde leerjaar over de zwerfvuilproblematiek
  • plaatsing ludieke borden op zwerfvuilgevoelige routes
  • publicatie van een ‘anti-zwerfvuilartikel’ in het gemeentelijk infoblad en de gemeentelijke website
  • visueel voorstellen van de zwerfvuilproblematiek d.m.v. een ‘zwerfvuilmeter’, een opvallende plexiglazen koker gevuld met gevonden zwerfvuil
  • opvolging zwerfvuilcijfers en communicatie naar de inwoners toe
  • nauwere samenwerking met de lokale politie rond zwerfvuil
  • in kaart brengen van de straatvuilbakjes en publicatie op de gemeentelijke website
  • de zwerfvuilgevoelige plaatsen worden opgenomen en geïntegreerd in de schoolroutekaart
  • jaarlijkse zwerfvuilopruimactie