GFT apart inzamelen: een groene stap naar een duurzame toekomst

GFT
Vanaf januari 2024 wordt GFT apart inzamelen of composteren verplicht, met het oog op hergebruik of recyclage. In deze blog lees je waarom het zo belangrijk is om GFT apart te sorteren.

In Vlaanderen belandt er jaarlijks 224.027 ton eetbaar voedsel bij het afval. Het merendeel daarvan gaat rechtstreeks het restafval in. Heel jammer, want daarin gaat het verloren terwijl het anders nog kan gebruikt worden om compost of biogas van te maken. Waarom is het zo belangrijk om GFT apart in te zamelen of te composteren?

Vermindering van afval op de stortplaatsen

Door GFT apart te sorteren, verminderen we de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat. GFT-afval kan worden omgezet in waardevolle compost, waardoor de druk op onze recyclageparken aanzienlijk afneemt. Dit draagt bij aan het behoud van waardevolle grondstoffen en voorkomt bodemvervuiling.

Compost maken genereert duurzame bodemverbeteraar

GFT-afval is een waardevolle bron van organisch materiaal. Het omzetten van GFT in compost resulteert in een nutriëntenrijke bodemverbeteraar. Deze compost kan worden gebruikt om de bodemkwaliteit te verbeteren, de waterretentie te vergroten en de algehele gezondheid van de bodem te bevorderen. Het is een duurzaam alternatief voor kunstmeststoffen, waardoor we bijdragen aan gezondere gewassen en een gezonder milieu! 

Bekijk hier hoe je zelf compost kan maken:

 

Verlagen van broeikasemissie

Wanneer organisch afval zoals GFT op stortplaatsen wordt gestort, veroorzaakt het de productie van methaan, een krachtig broeikasgas. Door GFT apart te sorteren en te composteren, verminderen we de hoeveelheid methaan die in de atmosfeer vrijkomt. Dit draagt rechtstreeks bij aan de vermindering van broeikasgasemissies en helpt klimaatverandering tegen te gaan.

Energiebesparend voor de afvalverwerking

Het apart verwerken van GFT vereenvoudigt het recyclingproces en vermindert de energie die nodig is voor afvalverwerking. GFT-afval kan efficiënt worden omgezet in compost, wat minder energie-intensief is dan andere vormen van afvalverwerking zoals bijvoorbeeld het verbranden van restafval. Door deze energiebesparing verminderen we onze ecologische voetafdruk en dragen we bij aan een duurzamere samenleving.

Bewustwording van wat en vooral hoeveel je verbruikt

Het apart sorteren van GFT moedigt mensen aan om na te denken over hun consumptiepatronen en de impact daarvan op het milieu. Je zal je enerzijds bewust worden van hoeveel restafval je hiervoor produceerde en hoeveel minder dat nu is door je GFT container te gebruiken. Bovendien zal je het verschil ook zeker voelen in je portemonnee. Het is immers pakken goedkoper om je voedselresten te verzamelen in je GFT-bak dan in de duurdere restafvalzak.

Conclusie: GFT apart sorteren is niet enkel een milieuvriendelijke keuze maar ook een investering in een duurzame toekomst. Het draagt bij aan het verminderen van afval, het verbeteren van de bodemkwaliteit, het verminderen van broeikasgassen en het stimuleert het milieubewustzijn.

Ben je helemaal overtuigd om aan de slag te gaan met je GFT apart inzamelen? Check onze IVAGO-wijzer van december voor een heleboel tips over de inzameling van GFT. Raadpleeg ook zeker onze informatiepagina over GFT voor tal van tips.