Een IVAGO-medewerker komt op woensdagvoormiddag met de vrachtwagen naar jouw school.
Bij 'IVAGO op school' ligt de focus op huishoudelijk afval (rest, gft, pmd, papier en karton, en glas) en zwerfvuil. 
 

Workshops met een doel

De algemene doelstellingen: 

 • Leerlingen leren wat IVAGO doet, wie we zijn en hoe ze ons kunnen herkennen. 
 • Leerlingen ontdekken aan de hand van een interactieve tekening hoe je correct sorteert en afval aanbiedt.
 • Leerlingen denken na over waarom straten, pleinen en parken net moeten zijn. 
 • Leerlingen kunnen emoties tonen en benoemen bij het zien van een vuile straat. 
 • Leerlingen reflecteren op eigen gewoontes. 

  In niveau 2 en 3 geldt nog een extra doelstelling: 

 • Leerlingen zijn zich bewust van hun plek en zichtbaarheid in het verkeer. 

 

Workshops op maat

We willen iedere klas een nuttige en leerrijke workshop aanbieden, en net daarom werken we met verschillende niveaus. Samen met de leerkracht stemmen we af welk niveau het best bij de klas past. 

  Niveau 1 
   

  → De focus ligt op correct gesorteerd en aangeboden huishoudelijk afval.   

  Niveau 2
   

  → De focus ligt op zelf huishoudelijk afval juist sorteren en correct aanbieden.  
  → In deze workshops worden leerlingen ook geconfronteerd met zaken die verkeerd gesorteerd of aangeboden zijn. 

  → Indien er tijd is, en een nood, dan kunnen we ook bij deze leeftijdsgroep inzoomen op het belang van reflecterende kledij. 

  Niveau 3
   

  → De focus ligt op zelf huishoudelijk afval juist sorteren en correct aanbieden.  
  → In deze workshops helpen leerlingen elkaar om na te gaan of alles juist gesorteerd is. 

  → Indien er tijd is, en een nood, dan kunnen we ook bij deze leeftijdsgroep inzoomen op verkeersveiligheid: wanneer ben ik wel/niet zichtbaar voor een vrachtwagenchauffeur. 

   

  Praktische informatie 

  WAAR Bij op school (speelplaats, parking ...)
  WANNEER  Woensdagvoormiddag. 
  HOE

  Doe een aanvraag via info@ivago.be
  Wat plaats je in je aanvraag: 

  • Adres van je school
  • Op welke plek (speelplaats, parking personeel ...) kan onze vrachtwagen staan? 
   → De leerlingen bewegen zich rond de vrachtwagen, het is belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt. 
    
  • 3 woensdagen waarop jij en je klas beschikbaar zijn. 
   → Wij sturen je zo snel mogelijk de datum door die ook voor ons past.  
    
  • Het aantal leerlingen en begeleiders
   → Om alles veilig en vlot te laten verlopen, vragen we per 10 leerlingen minstens 1 begeleider. 
    
  • De leeftijd en het onderwijstype van jouw klas.
   → Samen stemmen we af welke workshop het best is voor jouw klas.