Voorbereiding heropening recyclageparken op 7 april

IVAGO - recyclagepark

We bereiden ons voor om de recyclageparken opnieuw te openen op dinsdag 7 april. We volgen hierbij de richtlijnen die de overheid voorschrijft. 

Alle details over welke parken opengaan en hoe dit exact zal gebeuren, posten we op onze website, sociale media en via de media. Volg dus zeker onze kanalen.