We beschikken over een hoogtechnologische afvalenergiecentrale met rookgaswassing en energieterugwinning. Jaarlijks verwerken we 100.000 ton brandbaar huishoudelijk afval en voorzien we in eigen behoefte aan elektriciteit en warmte, maar leveren we ook elektriciteit aan het openbare net. Via een ondergrondse stoomleiding leveren we warmte aan het Universitair Ziekenhuis Gent en Eastman, onze buren. 

In het najaar van 2020 deden we grote werken en slaagden we erin onze afvalenergiecentrale te voorzien van nieuwe technieken om rookgassen te zuiveren. Om onze buurtbewoners te informeren stelden we een flyer op. 

De gezuiverde rookgassen die op dit moment uit onze schouw komen, zijn dezelfde als vroeger. Alleen de temperatuur verschilt. Vandaag hebben de rookgassen een temperatuur van 65°C. Daarvoor was dat 155 °C.. De rookgassen bestaan voor een heel groot stuk uit water en condenseren nu veel vlugger. De rookpluim die je ziet, zijn dus waterdruppels.

Cijfers

Dankzij onze moderne apparatuur nemen we continue monstername en meten we voortdurend de uitstoot van dioxines. Hierdoor hebben we een beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur; en onderzocht in een laboratorium.

51.390
MWhth
stoom geleverd in 2020
18.648,8
MWhe
elektriciteitproductie in 2020
100.214
ton
verwerkt in 2020

Historiek

Meetresultaten

De afvalenergiecentrale voldoet voor alle gangbare polluenten aan de strenge Europese normen.

Alle waarden zijn uitgedrukt in mg/Nm³ bij 11% O2; droog
Behalve CO, die waarde drukken we uit in volume%. 

Symbool Gemiddelde 2018 Gemiddelde 2019

Gemiddelde 2020

Norm (max. daggrens)
SO2 8,74 2,84 7,41 50
TOC 0,87 0,52 1,24 10
NOx 74,13 56,88 69,67 150
CO 4,02 2,94 3,74 50
Stof 2,61 1,74 2,01 10
HCl 0,05 0,23 0,62 10
CO2 6,30 6,44 6,67 -
NH3 - - 2,65 10

 

dioxines

We beschikken over moderne apparatuur voor continue monstername om de uitstoot van dioxines te meten. Deze nieuwe techniek geeft een beter beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur en onderzocht in een laboratorium. 

De drempelwaarde is 0.1 ng TEQ/Nm³ (de meetwaarden zijn exclusief detectielimieten)
ng = nanogram = één miljardste van een gram

→ Sinds 7 december 2020 meten we wekelijks de dioxinewaarde. Het getal in onderstaande tabel is het gemiddelde van de meting van week 1 en week 2. 

→ Als afvalintercommunale streven we naar maximale transparantie, daarom publiceren we tweewekelijks alle meetresultaten. De publicaties van deze gegevens maakt ons uniek, aangezien we de enige energiecentrale in Vlaanderen zijn die dit doen. 

Periode Meting
10/10/2022 - 24/10/2022 0,0055
26/09/2022 - 10/10/2022 0,0080
12/09/2022 - 26/09/2022 0,0034
29/08/2022 - 12/09/2022 0,0054
16/08/2022 - 29/08/2022 0,0069
01/08/2022 - 16/08/2022 0,0080
18/07/2022 - 01/08/2022 0,0070
04/07/2022 - 18/07/2022 0,0067
20/06/2022 - 04/07/2022 0,0039
07/06/2022 - 20/06/2022 0,0061
23/05/2022 - 07/06/2022 0,0050
09/05/2022 - 23/05/2022 0,0094
11/04/2022 - 09/05/2022 0,0077
28/03/2022 - 11/04/2022 0,0030
14/03/2022 - 28/03/2022 0,0043
28/02/2022 - 14/03/2022 0,0043
14/02/2022 - 28/02/2022 0,0037
31/01/2022 - 14/02/2022 0,0036
17/01/2022 - 31/01/2022 0,0048
03/01/2022 - 17/01/2022 0,0032
20/12/2021 - 03/01/2022 0,0045
06/12/2021 - 20/12/2021 0,0049
22/11/2021 - 06/12/2021 0,0078
08/11/2021 - 22/11/2021 0,0091
18/10/2021 - 08/11/2021 0,0119