We beschikken over een hoogtechnologische afvalenergiecentrale met rookgaswassing en energieterugwinning. Jaarlijks verwerken we 100.000 ton brandbaar huishoudelijk afval en voorzien we in eigen behoefte aan elektriciteit en warmte, maar leveren we ook elektriciteit aan het openbare net. Via een ondergrondse stoomleiding leveren we warmte aan het Universitair Ziekenhuis Gent en Eastman, onze buren. In het najaar van 2020 deden we grote werken en slaagden we erin onze afvalenergiecentrale te voorzien van nieuwe technieken om rookgassen te zuiveren. Om onze buurtbewoners te informeren stelden we een flyer op. De gezuiverde rookgassen die op dit moment uit onze schouw komen, zijn dezelfde als vroeger. Alleen de temperatuur verschilt. Vandaag hebben de rookgassen een temperatuur van 65°C. Daarvoor was dat 155 °C. De rookgassen bestaan voor een heel groot stuk uit water en condenseren nu veel vlugger. De rookpluim die je ziet, zijn dus waterdruppels.

Benieuwd naar hoe onze afvalenergiecentrale exact werkt? In onze brochure lees je er meer over!

Cijfers

Dankzij onze moderne apparatuur nemen we continue monstername en meten we voortdurend de uitstoot van dioxines. Hierdoor hebben we een beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur; en onderzocht in een laboratorium.

54847
MWhth
stoom geleverd in 2022
22.442,8
MWhe
elektriciteitproductie in 2022
98.558
ton
afval verwerkt in 2022

Historiek

Meetresultaten

De afvalenergiecentrale voldoet voor alle gangbare polluenten aan de strenge Europese normen.

Alle waarden zijn uitgedrukt in mg/Nm³ bij 11% O2; droog
 

Symbool Gemiddelde 2021 Gemiddelde 2022 Gemiddelde 2023 Norm (max. daggrens - jaargrens)
SO2 9,91 8,84 6,88 40
TOC 1,62 0,00 0,00 10
NOx 94,95 93,36 97,44 150 - 100
CO 2,50 0,63 2,86 50
Stof 1,62 0,82 0,45 5
HCl 0,35 0,10 0,10 8
NH3 4,12 2,96 4,41 10
Hg (sinds 21/11/2023)     0,00552 0,02

 

 

dioxines

We beschikken over moderne apparatuur voor continue monstername om de uitstoot van dioxines te meten. Deze nieuwe techniek geeft een beter beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur en onderzocht in een laboratorium. 

Alle waarden zijn uitgedrukt in ng TEQ/Nm³. De drempelwaarde is 0,1 ng TEQ/Nm³ (de meetwaarden zijn exclusief detectielimieten).
ng = nanogram = één miljardste van een gram


→ Als afvalintercommunale streven we naar maximale transparantie, daarom publiceren we tweewekelijks alle meetresultaten. De publicaties van deze gegevens maakt ons uniek, aangezien we de enige energiecentrale in Vlaanderen zijn die dit doen. 

Periode Meting
22/04/2024 - 21/05/2024 0.0168
08/04/2024 - 22/04/2024 0.0054
25/03/2024 - 08/04/2024 0.0043
11/03/2024 - 25/03/2024 0.0041
26/02/2024 - 11/03/2024 0.0048
12/02/2024 - 26/02/2024 0.0039
29/01/2024 - 12/02/2024 0.0047
15/01/2024 - 29/01/2024 0.0037
02/01/2024 - 15/01/2024 0.0040
18/12/2023 - 02/01/2024 0.0038
04/12/2023 - 18/12/2023 0.0142
20/11/2023 - 04/12/2023 0.0030
06/11/2023 - 20/11/2023 0.0032
23/10/2023 - 06/11/2023 0.0090
09/10/2023 - 23/10/2023 0.0111
25/09/2023 - 09/10/2023 0.0146
11/09/2023 - 25/09/2023 0.0196
28/08/2023 - 11/09/2023 0.0184
14/08/2023 - 28/08/2023 0.0208
31/07/2023 - 14/08/2023 0.0305
17/07/2023 - 31/07/2023 0.0743
03/07/2023 - 17/07/2023 0.0084
19/06/2023 - 03/07/2023 0.0076
05/06/2023 - 19/06/2023 0.0091
22/05/2023 - 05/06/2023 0.0046
24/04/2023 - 22/05/2023 0.0209
11/04/2023 - 24/04/2023 0.0050
27/03/2023 - 11/04/2023 0.0040
13/03/2023 - 27/03/2023 0.0045
27/02/2023 - 13/03/2023 0.0045
13/02/2023 - 27/02/2023 0.0042
30/01/2023 - 13/02/2023 0.0050
16/01/2023 - 30/01/2023 0.0035
02/01/2023 - 16/01/2023 0.0033
19/12/2022 - 02/01/2023 0.0029
05/12/2022 - 19/12/2022 0.0014
21/11/2022 - 05/12/2022 0,0029
07/11/2022 - 21/11/2022 0,0029
24/10/2022 - 07/11/2022 0,0041
10/10/2022 - 24/10/2022 0,0055
26/09/2022 - 10/10/2022 0,0080
12/09/2022 - 26/09/2022 0,0034
29/08/2022 - 12/09/2022 0,0054
16/08/2022 - 29/08/2022 0,0069
01/08/2022 - 16/08/2022 0,0080
18/07/2022 - 01/08/2022 0,0070
04/07/2022 - 18/07/2022 0,0067
20/06/2022 - 04/07/2022 0,0039
07/06/2022 - 20/06/2022 0,0061
23/05/2022 - 07/06/2022 0,0050
09/05/2022 - 23/05/2022 0,0094
11/04/2022 - 09/05/2022 0,0077
28/03/2022 - 11/04/2022 0,0030
14/03/2022 - 28/03/2022 0,0043