We beschikken over een hoogtechnologische afvalenergiecentrale met rookgaswassing en energieterugwinning. Jaarlijks verwerken we 100.000 ton brandbaar huishoudelijk afval en voorzien we in eigen behoefte aan elektriciteit en warmte, maar leveren we ook elektriciteit aan het openbare net. Via een ondergrondse stoomleiding leveren we warmte aan het Universitair Ziekenhuis Gent en Eastman, onze buren. 

In het najaar van 2020 deden we grote werken en slaagden we erin onze afvalenergiecentrale te voorzien van nieuwe technieken om rookgassen te zuiveren. Om onze buurtbewoners te informeren stelden we een flyer op. 

De gezuiverde rookgassen die op dit moment uit onze schouw komen, zijn dezelfde als vroeger. Alleen de temperatuur verschilt. Vandaag hebben de rookgassen een temperatuur van 65°C. Daarvoor was dat 155 °C.. De rookgassen bestaan voor een heel groot stuk uit water en condenseren nu veel vlugger. De rookpluim die je ziet, zijn dus waterdruppels.

Cijfers

Dankzij onze moderne apparatuur nemen we continue monstername en meten we voortdurend de uitstoot van dioxines. Hierdoor hebben we een beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur; en onderzocht in een laboratorium.

51.390
MWhth
stoom geleverd in 2020
18.648,8
MWhe
elektriciteitproductie in 2020
100.214
ton
verwerkt in 2020

Historiek

Meetresultaten

De afvalenergiecentrale voldoet voor alle gangbare polluenten aan de strenge Europese normen.

Alle waarden zijn uitgedrukt in mg/Nm³ bij 11% O2; droog
Behalve CO, die waarde drukken we uit in volume%. 

Symbool Gemiddelde 2018 Gemiddelde 2019

Gemiddelde 2020

Norm (max. daggrens)
SO2 8,74 2,84 7,41 50
TOC 0,87 0,52 1,24 10
NOx 74,13 56,88 69,67 150
CO 4,02 2,94 3,74 50
Stof 2,61 1,74 2,01 10
HCl 0,05 0,23 0,62 10
CO2 6,30 6,44 6,67 -
NH3 - - 2,65 10

 

dioxines

We beschikken over moderne apparatuur voor continue monstername om de uitstoot van dioxines te meten. Deze nieuwe techniek geeft een beter beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur en onderzocht in een laboratorium. 

De drempelwaarde is 0.1 ng TEQ/Nm³ (de meetwaarden zijn exclusief detectielimieten)
ng = nanogram = één miljardste van een gram

→ Sinds 7 december 2020 meten we wekelijks de dioxinewaarde. Het getal in onderstaande tabel is het gemiddelde van de meting van week 1 en week 2. 

→ Als afvalintercommunale streven we naar maximale transparantie, daarom publiceren we tweewekelijks alle meetresultaten. De publicaties van deze gegevens maakt ons uniek, aangezien we de enige energiecentrale in Vlaanderen zijn die dit doen. 

Periode Meting
14/03/2022 - 28/03/2022 0,0043
28/02/2022 - 14/03/2022 0,0043
14/02/2022 - 28/02/2022 0,0037
31/01/2022 - 14/02/2022 0,0036
17/01/2022 - 31/01/2022 0,0048
03/01/2022 - 17/01/2022 0,0032
20/12/2021 - 03/01/2022 0,0045
06/12/2021 - 20/12/2021 0,0049
22/11/2021 - 06/12/2021 0,0078
08/11/2021 - 22/11/2021 0,0091
18/10/2021 - 08/11/2021 0,0119
11/10/2021 - 18/10/2021 0,0027
27/09/2021 - 11/10/2021 0,0038
13/09/2021 - 27/09/2021 0,0023
30/08/2021 - 13/09/2021 0,0027
16/08/2021 - 30/08/2021 0,0030
02/08/2021 - 16/08/2021 0,0021
19/07/2021 - 02/08/2021 0,0023
05/07/2021 - 19/07/2021 0,0019
21/06/2021 - 05/07/2021 0,0043

07/06/2021 - 21/06/2021

0,1026**
25/05/2021 - 07/06/2021 0,2268**
10/05/2021 - 25/05/2021 0,1612**
26/04/2021 - 10/05/2021 0,0638
12/04/2021 - 26/04/2021 0,0484

**De meetresultaten van deze relatief beperkte overschrijding hebben te maken met een verstopping van de toevoer van een additief dat zorgt voor de verwijdering van dioxines uit de rookgassen. Het betrekt de periode van ten vroegste 17 mei tot 11 juni. De afdeling Handhaving van het departement Omgeving, en het Agentschap Zorg & Gezondheid werden op de hoogte gebracht. De afdeling Handhaving heeft aangemaand om extra maatregelen te nemen en de activiteit deels stop te zetten. Extra blootstellingsbeperkende maatregelen voor de buurt waren volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid niet vereist. Sinds 11 juni bleven de waarden terug een stuk onder de drempelwaarde van 0,1 nanogram.