Rappelprocedure opgeschort tot 31 augustus

IVAGO - Bedrijfsafval papier en karton

Het coronavirus treft ons allemaal. Met IVAGO proberen we burgers, maar ook u, onze bedrijfsafvalklant, zoveel mogelijk tegemoet te komen in deze moeilijke tijden. Niet enkel willen we transparant zijn over onze dienstverlening, maar ook willen we u financieel een hand toesteken. Daarom hebben we onderstaande beslissing genomen:

Onze rappelprocedure wordt opgeschort tot 31 augustus. Hierdoor kan u van een verlengde betalingstermijn genieten voor de facturen van maart, april, mei en juni.

 

Graag herhalen we hier nog even dat

  •  We geen ophalingen meer doen op woensdagen en zaterdagen. Dit is voor onbepaalde periode. Van zodra we meer zicht hebben op wanneer we onze reguliere werking hervatten, informeren we u.
  • U kan uw sluitingen doorgeven via ons online webformulier. Door uw sluiting door te geven, wordt u niet gefactureerd voor de geplande ledigingen.