IVAGO start met inzameling asbest aan huis

asbest hàh

Met asbestafval kon je in Gent en Destelbergen tot hiertoe enkel terecht in het recyclagepark. Maar begin februari start IVAGO met een gloednieuwe service: de inzameling van asbest aan huis. “Asbest is een smerig goedje dat uit onze gebouwen weg moet. Dankzij deze nieuwe dienstverlening haalt IVAGO het op aan huis. Dat maakt het voor inwoners van Gent en Destelbergen gemakkelijker én veiliger”, vat IVAGO-voorzitter Bram Van Braeckevelt samen. 

PLAATZAKKEN EN KUUBZAKKEN

Concreet: vanaf februari stuurt IVAGO een speciale kraanwagen de baan op om asbestafval op te halen bij particulieren en jeugdverenigingen, in Gent en in Destelbergen. “Uiteraard bieden we daarbij de nodige ondersteuning”, legt IVAGO-woordvoerster Sandra Deneef uit. “Aan het IVAGO-onthaal in de Proeftuinstraat kan je speciale afvalzakken kopen waarin je het asbesthoudend materiaal aanbiedt. Eén zak kost 30 euro. Er zijn twee types afvalzakken voor asbest: plaatzakken voor asbestgolfplaten, en kuubzakken voor compacter asbestafval: asbesthoudende leien, bloembakken, afvoerbuizen, geveltegels, enzovoort.”

DOE HET VEILIG

“Op onze website, onder de menuknop ‘Diensten’, vind je al heel wat informatie terug”, gaat Sandra Deneef verder. “Daarnaast stellen we een nieuwe, gratis brochure ter beschikking aan mensen die de speciale afvalzakken voor asbest komen kopen aan het IVAGO-onthaal. In die handige brochure vind je alle richtlijnen over hoe je asbest veilig verwijdert en hoe je het moet klaarzetten voor onze ophaalploegen.”

Met asbestafval kunnen inwoners van Gent en Destelbergen natuurlijk ook nog terecht op een recyclagepark van IVAGO dat over een weegbrug beschikt. Dat zijn de parken in de Proeftuinstraat, aan de Gaardeniersweg, in Drongen, in Oostakker en in Destelbergen.

Dit project is een samenwerking van IVAGO en OVAM. Het project loopt drie jaar, tot eind 2025, en wordt dan geëvalueerd. De samenwerking kadert in de Vlaamse beleidsdoelstelling om onze leefomgeving tegen 2040 asbestveilig te maken.