Deel/Bewaar

Klein gevaarlijk afval

Klein gevaarlijk afval is de verzamelnaam van een reeks producten die we dagelijks gebruiken. Vaak bevatten ze schadelijke stoffen. Deze producten moeten veilig opgeborgen worden. Ze mogen ons leefmilieu niet belasten. Nog te vaak belanden resten van white spirit, verf, frituurolie… in de gootsteen of het rioolputje of worden chemische producten meegegeven met het restafval.

Voorkomen: 

 • Kies, zo mogelijk, voor milieuvriendelijke verf op basis van water.
 • Beperk de hoeveelheid white spirit die je gebruikt om verfborstels uit te wassen. Gooi in géén geval white spirit of andere oplosmiddelen in de gootsteen.
 • Koop niet meer verf dan je denkt nodig te hebben. Na gebruik de verfpot goed sluiten. Zet de verf ondersteboven weg.
 • Sluit elektrische toestellen aan op netstroom of gebruik herlaadbare batterijen.
 • Gebruik verstuivers met een handpompje in plaats van spuitbussen.

wel: 

 • gif- en bestrijdingsmiddelen
 • afwas- en schoonmaakproducten
 • onderhoudsmiddelen
 • brandstoffen
 • frituurvet en -olie
 • andere vetten of oliën
 • batterijen
 • cosmetica
 • zuren
 • spuitbussen van giftige producten (verf, pesticiden, oplosmiddelen)
 • kwikthermometer
 • röntgenfoto's
 • brandblusapparaten
 • koelboxelementen
 • tl-, buis- en spaarlampen

niet: 

 • oude geneesmiddelen (apotheker)
 • vuurwerk of explosieven (politie)
 • laboratoriumafval
 • spuitbussen van voedingswaren of cosmetica (PMD)

Hoe aanbieden: 

Zet je KGA op de tafel in een van de recyclageparken. De parkwachters sorteren het KGA zodat dit op de juiste manier kan verwerkt worden.

Om het product makkelijk te herkennen, l aat j e alles zovee l mogelijk in de originele verpakking zitten.

Zorg dat het recipiënt (vat, fles, flacon ...) geen grotere inhoud heeft dan 20 liter.

Wat gebeurt ermee: 

Een flink deel van het klein gevaarlijk afval wordt gerecycleerd.

Uit fotografische producten en uit röntgenfoto’s recupereert men zilver. Autoaccu’s bevatten lood dat er in gespecialiseerde installaties wordt uitgehaald. Uit kwikbatterijen, thermometers en tl-lampen wordt kwik herwonnen.

Van frituurvet maakt men onder meer biodiesel, zepen en smeermiddelen, terwijl afvalolie wordt verwerkt tot brandstof.

Metalen verfblikken worden op een milieuverantwoorde wijze gereinigd en het metaal wordt gerecupereerd. Bij brandblusapparaten scheidt men eerst het omhulsel en poeder van elkaar en wordt vervolgens het metaal herwonnen.

Het afval dat niet kan gerecupereerd worden, wordt op hoge temperatuur verwerkt.

Login

registreer je voor:

 • je ophaalkalender
 • beurten recyclagepark
 • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: