17 december 2013

Door een prikactie vatten de IVAGO-ploegen gisteren pas rond de middag het werk aan. Ze probeerden nog zoveel mogelijk afval in te zamelen, maar slaagden er niet in de geplande rondes volledig af te werken.

Restafval, papier/karton en glas dat gisteren bleef staan, zal vandaag opgehaald worden.

Deel/Bewaar

Milieuwerkers stappen dagelijks heel wat kilometers en tillen enkele ton afval. Recyclageparkwachters doen er alles aan om de inzameling op de recyclageparken in goede banen te leiden. Ze verdienen ieders waardering. Iedereen kan een bijdrage leveren om hun job een beetje aangenamer te maken. Papier samenbinden, vuilniszakken en containers niet te zwaar maken, glas in een stevige emmer of bak… het zijn kleine zaken die voor de ophalers een wereld van verschil maken.
Door je bezoek aan een recyclagepark wat voor te bereiden maak je het voor jezelf, de andere bezoekers en de parkwachters ook een stuk gemakkelijker.

Deel/Bewaar

Bijna dagelijks hinderen fout geparkeerde voertuigen de inzamel- of schoonmaakactiviteiten van IVAGO. Vervelend voor de IVAGO-medewerkers die hun taak niet naar behoren kunnen uitoefenen, maar vooral voor de bewoners waar het afval blijft staan.

Politie Gent en IVAGO willen dit fenomeen een halt toeroepen. Door te sensibiliseren, maar waar het echt niet anders kan, ook door boetes uit te schrijven, wagens te laten wegtakelen en de kosten voor de vertraging voor IVAGO aan te rekenen.

Deel/Bewaar

Directie en vakorganisaties van IVAGO zijn vanavond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Er wordt morgen om 13 uur verder aan tafel gezeten.

Dit wil zeggen dat er op dinsdag 7 augustus geen inzameling van huisvuil en bedrijfsafval is in Gent. Ook de ploegen van de dienst openbare reiniging rijden morgen niet uit en de recyclageparken blijven wegens de staking gesloten.
Wij vragen de bevolking om geen afval buiten te plaatsen en de informatie op de IVAGO-website en sociale media te volgen.

Deel/Bewaar

IVAGO zette dit jaar 52 medewerkers in om de stad tijdens de feesten proper te houden en plaatste 300 extra afvalkorven voor restafval en 75 voor pmd. 

Deel/Bewaar

Ter gelegenheid van de Dag van de Gever slaan IVAGO en De Kringwinkel Open Plaats de handen in elkaar.

Op zaterdag 5 mei verwelkomen de medewerkers en vrijwilligers van De Kringwinkel van 9.30 tot 16.30 uur de bezoekers aan de IVAGO-recyclageparken Gent-Proeftuinstraat en Destelbergen-Stapsteenweg. 

Deel/Bewaar

Een aannemer plaatste vandaag in opdracht van IVAGO de eerste van 3.000 nieuwe afvalkorven. Die vervangen op termijn alle bestaande vuilnisbakjes in Gent. Het nieuwe type is aangepast aan het huidige consumptiegedrag én heeft een inhoud van 100 l. Een asbakje zorgt ervoor dat rokers geen excuus meer hebben om hun sigarettenpeuken op de grond te gooien. 

Deel/Bewaar

Op de commissie verzelfstandiging van de Gentse gemeenteraad stelde IVAGO zijn evaluatieverslag voor het lopende jaar 2017 voor. 2017 is voor de intergemeentelijke vereniging een uitdagend maar voorlopig bijzonder vruchtbaar jaar. De verschillende doelstellingen en projecten, zoals vastgelegd in het beleidsplan 2014-2019, worden stapsgewijs gerealiseerd. Met dank aan de burger die de vele veranderingen vlot accepteerde.

Deel/Bewaar

Op haar terreinen in de Proeftuinstraat neemt IVAGO een eigen CNG-vulstation in gebruik. CNG staat voor Compressed Natural Gas of samengeperst aardgas. Met vier 'fastfill'- en tweeëntwintig 'slowfill'-laadpalen beschikt de afvalintercommunale hiermee over het grootste CNG-vulstation in zijn soort in België. De investering bedraagt 1.000.000 euro voor het volledige project. Pitpoint, een bedrijf gespecialiseerd in productie en verdeling van schone brandstoffen, stond in voor de bouw van het vulstation en verzorgt het onderhoud. In de komende drie jaar wordt het aantal slowfill-laadpalen nog uitgebreid tot 62 stuks. In maart werden de werken aangevat. Ook Eandis was nauw betrokken bij deze realisatie. 

Deel/Bewaar

IVAGO vergroent zijn wagenpark. Daarbij kiest de intercommunale vandaag voor voertuigen die gebruik maken van CNG (Compressed Natural Gas) als brandstof. Zo helpt IVAGO schoon Gent mee aan schone lucht.

Deel/Bewaar

Donderdag 29 juni, Gent – Tine Heyse, voorzitter van de intercommunale voor afvalbeheer IVAGO gaf vanmiddag samen met de Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort, het startschot van hun zomeracties. Dat gebeurde letterlijk vanuit de ‘luie zetel’. Onder de slogan “Doe alsof je thuis bent, gooi je afval niet op de grond” werd een tijdelijke woonkamer gebouwd op de Gentse Graslei van waaruit passanten aangesproken en aangemaand worden hun afval in de vuilnisbak te werpen en zo de omgeving proper te houden, net als thuis.

Deel/Bewaar

IVAGO en de Stad Gent hebben een nieuw middel in hun strijd tegen zwerfvuil: de compacterende korf. Een vuilnisbak die zelf het afval samenperst zodat hij optimaal gevuld kan worden. Vandaag, dinsdag 20 juni, stelden we samen met onze voorzitter Tine Heyse de vuilnisbak voor in het Keizerspark.

Deel/Bewaar

Vanaf maandag 3 april voert IVAGO een grondige herschikking van de ophaalrondes door. Ruim 40.000 gezinnen moeten hun huisvuil op een andere dag op de stoep zetten. Er komen 3.600 huishoudens bij die gebruik maken van slimme (rol)containers.  We spreken niet langer van ‘landelijk’ en ‘verstedelijkt’ gebied, maar van de C- en Z-zones. In de kleine straatjes van het stadscentrum wil IVAGO in de toekomst kleinere voertuigen inzetten. De ophaalkalender valt deze weken in de bus. We raden ieder aan die even goed te bekijken, want er verandert één en ander. In de overgangsperiode kan de tijd tussen de ophaling van sommige afvalsoorten eenmalig langer of korter zijn dan men gewoon is. IVAGO rekent op ieders begrip en geduld.

Deel/Bewaar

Voor het tweede jaar op rij verminderde de hoeveelheid sluikstort die IVAGO moest opruimen. Er bleef in 2016 nog 538 ton over. Tegelijk evolueren de scores van de netheidsbarometer in de goede richting. De cijfers stemmen hoopvol, maar er is nog een weg te gaan.

Deel/Bewaar

Aan de IVAGO-recyclageparken in de Proeftuinstraat en de Stapsteenweg in Destelbergen deelde de Kerstman vandaag stress-Kerstmannetjes uit aan de bezoekers. Daarbij vraagt hij om respect op te brengen voor de IVAGO-medewerkers.
Directe aanleiding zijn recente incidenten waarbij IVAGO-personeel slachtoffer werd van fysieke agressie.
Personeel, syndicale delegaties en management vinden dat hieraan een einde moet komen en nemen gezamenlijke initiatieven: een actie om het publiek te sensibiliseren, een brief aan de beleidsverantwoordelijken en een onderzoek naar bijkomende structurele maatregelen om de veiligheid en fysieke integriteit van de IVAGO-medewerkers te garanderen.

Deel/Bewaar

Om al onze medewerkers de kans te geven zich op de feestdagen voor te bereiden sluiten we onze recyclageparken op zaterdag 24 december. Vanaf dinsdag 27 december kan je er opnieuw terecht.

Op zaterdag 31 december gaan de parken een uurtje vroeger dicht. Ze zijn die dag open van 9.30 tot 16.15 uur.

Deel/Bewaar

Met het plan ‘Meer geel op straat’ maakte IVAGO eind vorig jaar zijn nieuwe aanpak voor een propere stad bekend. In april gingen twintig nieuwe medewerkers aan de slag. Vier netheidscoaches zorgen voor begeleiding van de IVAGO-ploegen op het terrein. Er kwam een interventieteam dat overvolle afvalkorven leegmaakt en mobiele straatstofzuigers houden het stadscentrum proper. Versterkte avond- en weekendploegen zijn voortaan het hele jaar door actief. De eerste resultaten zijn alvast positief. Er komt ook nog een extra ploeg om sluikstorten op te ruimen en een flexibel interventieteam dat kan ingeschakeld worden waar de nood het hoogst is.

Deel/Bewaar

De gemeente Destelbergen en IVAGO, de dienstverlener voor het afvalbeheer in Destelbergen, zorgen samen met Durabrik voor het eerste “slimme sorteerpunt” bij een privénieuwbouwproject in de regio. Dit sorteerpunt bestaat uit bovengrondse inwerpzuilen voor huishoudelijk afval met een ondergrondse container en een eigentijds registratie- en betalingssysteem. 

Deel/Bewaar
20 november 2015

Toeristenstad, winkelstad, studentenstad, evenementenstad, nieuwe consumptiepatronen, bevolkingstoename… De stad Gent is vandaag niet meer wat ze tien of twintig jaar geleden was. En dat voelen we ook in het afvalbeleid. IVAGO staat dan ook voor nieuwe uitdagingen om ervoor te zorgen dat de stad proper, net en aangenaam blijft.  De intercommunale blijft niet bij de pakken zitten.

Voorzitter Tine Heyse: “Onder het motto ‘Meer geel op straat’ zal IVAGO een tandje bijsteken. Daarmee wil IVAGO flexibeler inspelen op situaties en nog actiever werk maken van een proper Gent.”

Het actieplan gaat uit van drie principes: ‘ogen en oren open’, ‘meer aanwezig op het terrein’ en ‘kort op de bal spelen’ en wordt uitgerold vanaf begin 2016.

Deel/Bewaar
30 mei 2015

De burgemeester vorderde ook vandaag een deel van het IVAGO-personeel op. Alles bij elkaar reden 12 vrachtwagens uit, bemand door 30 medewerkers.

Deze ploegen maakten vooral werk van het verwijderen van restafval in de stadskern, de studentenbuurt, delen van Ledeberg en de omgeving van de Sleepstraat.

Deel/Bewaar
01 juni 2015

Onder leiding van de bemiddelaar werd de hele dag onderhandeld tussen de voorzitter en directie van IVAGO enerzijds en de vakorganisaties anderzijds.

De onderhandelingen zijn vanavond vastgelopen. De directie deed een ultiem voorstel dat niet aanvaard werd.

Deel/Bewaar
28 mei 2015

De staking van IVAGO duurt voort. Maandag starten de onderhandelingen opnieuw op onder leiding van een sociaal bemiddelaar.

In het belang van de volksgezondheid vordert de burgemeester van de stad Gent morgen 97 personeelsleden van IVAGO op om prioritaire taken uit te voeren.Dit omwille van het garanderen van de volksgezondheid en veiligheid. Gentenaars worden verzocht tot maandag geen nieuw afval aan te bieden.

Deel/Bewaar
27 mei 2015

Ook vanmorgen hielden actievoerders bij IVAGO de poort gesloten en konden de ophaalwagens en  veegploegen niet uitrukken. Directe aanleiding voor de acties is een derde negatieve evaluatie van een medewerker. Die kan tot zijn ambtshalve ontslag leiden. De procedure hierin is echter nog niet volledig gevoerd en de medewerker kan nog in beroep gaan bij het directiecomité van IVAGO.

Deel/Bewaar
17 april 2015

De studentenvereniging VEK, de stad Gent, IVAGO en de uitbaters van tal van zaken in de buurt die ‘streetfood’ verkopen, werkten samen aan een sensibilisatiecampagne om het vernieuwde Kramersplein en omgeving proper te houden. 

Deel/Bewaar
23 maart 2015

De Leie draagt niet voor niets de eretitel ‘de gouden rivier’. Vandaag biedt zij een uniek decor voor zachte recreatie op en langs deze meanderende rivier. Spijtig genoeg ontsieren zwerf- en drijfvuil het water en de oevers.

De gemeentebesturen van de Leiegemeenten, de verschillende afvalintercommunales en de OVAM/indevuilbak erkenden het probleem en werkten een geïntegreerd actieplan uit.

Deel/Bewaar
10 maart 2015

Door de staking van het IVAGO-personeel bleef vandaag heel wat huisvuil in Gent aan de deur staan.

In het verstedelijkt gebied van Gent tracht IVAGO morgen – woensdag 11 maart –de gele zakken met restafval en blauwe pmd-zakken in te zamelen.

Ook in het landelijk gebied voorziet IVAGO morgen een ophaling van pmd.

Deel/Bewaar
26 maart 2015

Gent is helemaal klaar voor de vijfde Gentsche Gruute Kuis. Het wordt een recordeditie. Op zondag 29 maart gaan zo’n 1.800 vrijwilligers, verspreid over 76 initiatieven, samen met IVAGO en een reeks stadsdiensten aan de slag. Buurtbewoners en verenigingen rapen zwerfafval en sporen sluikstorten op. Tegen zondagavond ligt hun straat, plein of parkje er weer kraaknet bij.

Deel/Bewaar
05 maart 2015

Steden en gemeenten kampen met complexe milieuproblemen die het lokaal beleid overstijgen. Daarom gaan de Stad Gent, IVAGO en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) vanaf 5 maart 2015 nauwer samenwerken.

Deel/Bewaar
29 december 2014

Het recyclagepark langs de Industrieweg in Wondelgem sluit op woensdag 31 december definitief de deuren. Het park gaat dicht omdat het te klein was en niet optimaal gelegen. 

Deel/Bewaar
19 december 2014

Tot en met 31 december 2014 kan je nog de gele zakken met zwarte opdruk omruilen voor die met rode opdruk. Daarna wordt de omruilperiode definitief afgesloten.

Deel/Bewaar
12 december 2014

Door de aangekondigde nationale stakingsdag van maandag 15 december is de kans zeer groot dat er in Gent geen huisvuil kan worden opgehaald.

Deel/Bewaar
01 december 2014

Door de regionale staking vond in Gent vandaag geen huisvuilinzameling plaats. Op maandag 15 december is er een nationale stakingsdag gepland.

IVAGO werkte een regeling uit.

Deel/Bewaar
20 november 2014

Op maandag 1 december is er een aangekondigde regionale stakingsdag.

Daarom vervroegt IVAGO de ophaling van glas en papier/karton in bepaalde Gentse wijken naar woensdag 26 november.

Deel/Bewaar
06 november 2014

Door een nationale betoging is de huisvuilinzameling in Gent vandaag gedeeltelijk verstoord. Vanmorgen kwam ongeveer 40 procent van de IVAGO-medewerkers opdagen.

Deze medewerkers stellen alles in het werk om het restafval in het verstedelijkt gebied - het stadscentrum -en het landelijk gebied van Gent vandaag zo goed als mogelijk in te zamelen. Ook de gft-containers en pmd-zakken zullen opgehaald worden.

Deel/Bewaar
16 oktober 2014

Wegens een stroomonderbreking zal het recyclagepark in de Lourdesstraat in Oostakker op dinsdag 21 oktober uitzonderlijk gesloten zijn. 

Deel/Bewaar
09 oktober 2014

IVAGO nam twee nieuwe bestelwagentjes met laadbak in gebruik. De motor wordt aangedreven op aardgas. Een milieuvriendelijk alternatief waarmee IVAGO verder werkt aan de vergroening van zijn wagenpark. 

Schoon Gent rijdt op aardgas
Deel/Bewaar
09 oktober 2014

De intergemeentelijke vereniging IVAGO viert dit jaar haar twintigste verjaardag. Daarvoor organiseerde IVAGO een feestzitting in de Handelsbeurs.
Een brochure blikt terug op de voorbije 20 jaar, geeft een overzicht van de belangrijkste actuele cijfers en kijkt vooruit op de vijf jaren van deze beleidsperiode.

Deel/Bewaar
25 augustus 2014

De stad Gent voerde op 1 juli nieuwe tarieven in voor de inzameling en verwerking van huisvuil. De nieuwe zakken met rode opdruk doken sindsdien méér en meer in het straatbeeld op. Op 1 september eindigt de overgangsperiode. Wie dan nog IVAGO-zakken met zwarte opdruk heeft kan die omruilen, mits opleg van het prijsverschil.

Deel/Bewaar
28 juli 2014

Voor IVAGO zijn deze Gentse Feesten opnieuw vlot verlopen. De IVAGO-ploegen slaagden er elke dag weer in om de binnenstad tegen 11 uur ’s morgens schoon te krijgen zonder noemenswaardige problemen.
De warmte maakte het werk soms zwaar. Vooral het opkuisen van het Baudelopark is een zware klus voor de IVAGO-medewerkers.

Deel/Bewaar
07 juli 2014

Na intense onderhandelingen bereikten de directie en vakorganisaties van IVAGO een akkoord over een CAO voor de periode 2014-2015. Het akkoord werd vanmorgen aan het personeel toegelicht.

Deel/Bewaar
02 juli 2014

Op donderdag 3 juli, van 14 uur tot 18 uur voeren medewerkers van IVAGO en verschillende stadsdiensten een sensibilisatieactie op de Gras- en Korenlei.

De Gras- en Korenlei wordt helaas regelmatig bedoezeld door zwerfvuil. Bezoekers gooien hun afval nog al te vaak achteloos op de grond.

Deel/Bewaar
12 juni 2014

Deze week levert IVAGO de nieuwe huisvuilzakken aan de winkels. De zakken blijven geel, maar de opdruk is rood in plaats van zwart. Tot 31 augustus mogen zakken met zwarte opdruk nog gebruikt worden. Daarna nemen de IVAGO-ploegen ze niet meer mee.

Vanaf 1 september kunnen restanten oude huisvuilzakken omgeruild worden voor nieuwe mits opleg van het verschil.

Deel/Bewaar
06 juni 2014

Vanmiddag rond 15 uur ontstond brand op het IVAGO-recyclagepark in Drongen. Er was een fles met een onbekende vloeistof binnengebracht. De parkwachter controleerde de fles en stopte ze in de daartoe bestemde container. Enige ogenblikken later ontstond een hevige brand. Het vuur verspreidde zich zeer vlug over de hele kluis waar het Klein Gevaarlijk Afval in verzameld wordt. De kluis brandde op zeer korte tijd volledig uit.

Deel/Bewaar
02 juni 2014

IVAGO wil de bevolking nog beter te informeren over wat er precies in de blauwe pmd-zak thuishoort. Daarom gaan medewerkers van IVAGO voortaan regelmatig op pad in een buurt waar er pmd-ophaling is. Daar waar ze zakken met slecht gesorteerd pmd-afval aantreffen, trachten ze de bewoners persoonlijk aan te spreken en te wijzen op de correcte sorteerregels. 

Deel/Bewaar
30 april 2014

De resterende IVAGO-medewerkers hebben vandaag geprobeerd om zoveel mogelijk huisvuil in te zamelen. Voor het afval dat bleef staan organiseren we volgende inhaaloperatie.

Deel/Bewaar
30 april 2014

Door een nationale syndicale actie is de huisvuilinzameling in Gent vandaag sterk verstoord. Vanmorgen kwam ongeveer één vijfde van de IVAGO-medewerkers opdagen. 

Deel/Bewaar
11 april 2014

Tijdens de vergadering met de vakorganisaties gaf de IVAGO-directie vandaag toelichting over de stappen die de voorbije week werden ondernomen naar aanleiding van het agressie-incident dat maandag ll. plaatsvond.

Deel/Bewaar
26 maart 2014

Gent en Destelbergen zijn klaar voor de vierde ‘Gentsche gruute kuis’ en de tweede actiedag ‘Destelbergen helemaal schoon!’. In Gent tellen we 60 initiatieven met samen zo’n 1.350 deelnemers. In Destelbergen maken dertien groepen met zo’n 200 deelnemers zich klaar om zondag aan de slag te gaan. 

Deel/Bewaar
07 maart 2014

Op zondag 30 maart is er de vierde Gentsche Gruute Kuis.
Drie weken vóór de ‘schoonste dag van ’t jaar’ schreven zich al méér dan 40 initiatieven in. 

IVAGO en het gemeentebestuur van Destelbergen roepen voor de tweede keer alle inwoners, verenigingen, jeugdorganisaties, wijk- en buurtcomités van Destelbergen en Heusden op om op zondag 30 maart de handen uit de mouwen te steken voor de actie ‘Destelbergen helemaal schoon’.

Deel/Bewaar
15 januari 2014

Bebat, Fost Plus en Recupel lanceren vandaag Recycle!: een nieuwe mobiele applicatie voor iOS en Android smartphones en tablets. De applicatie kwam tot stand in samenwerking met IVAGO en vele andere afvalintercommunales.

Met deze toepassing kan de Gentenaar nu ook de afvalkalender op zijn smartphone en tablet raadplegen. Een handige melding de avond voordien of de ochtend van de afvalophaling zorgt ervoor dat het afval steeds op tijd buiten staat.

logo recycle
Deel/Bewaar
10 januari 2014

Vanmorgen vond de reeds voorziene vergadering van het Overleg- en Onderhandelingscomité van IVAGO plaats.

Op dit overleg werd de praktische regeling uitgewerkt waarbij leden van de directie en leidinggevenden vanaf volgende week mee de baan opgaan. Dit gebeurt in eerste instantie met de ploegen van de dienst openbare reiniging. Tegelijk zullen medewerkers van deze dienst de werkzaamheden op de dispatching van IVAGO volgen.

Deel/Bewaar
07 januari 2014

Vanavond ondertekenden de vakorganisaties en de directie van IVAGO een protocolakkoord. Dit is erop gericht om leidinggevenden en buitendienstmedewerkers binnen de dienst operaties meer begrip voor elkaars werkgebied te doen opbrengen en meer respect voor elkaar te bewerkstelligen.

Deel/Bewaar
07 januari 2014

Vanmorgen hebben de werknemers van IVAGO het werk neergelegd. Dit als gevolg van een conflict tussen een chauffeur van de dienst openbare reiniging en zijn leidinggevende. Een bemiddelingsvoorstel van de directie werd niet positief onthaald. De vrachtwagens rijden niet uit, de recyclageparken zijn toe en ook het belcentrum is gesloten.

Deel/Bewaar
20 december 2013

Vanaf volgend jaar komt IVAGO grofvuil in Heusden en Destelbergen op aanvraag ophalen. Daarnaast vervangt de inzameling van tuinafval  door IVAGO de mogelijkheid om snoeihout te laten hakselen door de gemeentediensten.  Tot slot verlaagde de gemeenteraad van Destelbergen de forfaitaire gezins(huisvuil)belasting van 62 naar 55 euro, maar betaalt de Destelbergenaar vanaf nu  0,24 euro voor de inzameling en verwerking van een blauwe PMD-zak.

Deel/Bewaar
19 december 2013

Vanaf 1 juli worden de IVAGO-zakken in Gent duurder. Voor een 60 l-zak betaal je dan 1,75 euro. Nog vlug een voorraadje inslaan heeft echter geen zin. IVAGO werkt een overgangsregeling uit. De huidige IVAGO-zakken kan je nog tot eind augustus gebruiken. Vanaf 1 september nemen de ophaalploegen ze echter niet meer mee. Heb je dan nog zakken over, kan je die bij IVAGO omruilen.

Deel/Bewaar
23 april 2013

Op de UCO-site aan de Maïsstraat nam IVAGO vandaag een spiksplinternieuw en erg ruim recyclagepark in gebruik. Het vervangt het kleine park aan de Gasmeterlaan. Dat moest plaatsmaken voor het Tondelierproject.

Recyclagepark Gent-Maïsstraat
Deel/Bewaar
05 februari 2013

Gisteren en vandaag vonden gesprekken plaats tussen de directie van IVAGO en vertegenwoordigers van de syndicale organisaties om een aantal hangende punten in dialoog uit te klaren. De gesprekken verliepen constructief.

Deel/Bewaar
02 november 2012

De belangstelling om zelf groenten en kruiden te kweken groeit. Tegelijkertijd worden tuinen kleiner of beperkt de buitenruimte zich tot een koertje of een terras. En toch kan je ook in de stad tuinieren, zelfs op 1m²!

Deel/Bewaar
18 september 2012

IVAGO en de stad Gent blijven strijd voeren tegen zwerfvuil. Daarom verspreiden we leuke wiebelende ‘wobblers’ en stickers in broodjeszaken, tankstations, (nacht)winkels, frituren, pizza- en pitazaken, bakkers, … “Wat je hier koopt gooi je niet op straat!”. Met deze eenvoudige boodschap willen we de verbruikers aanspreken op de plaats waar zij zich een blikje, broodje of pizza aanschaffen.

Deel/Bewaar
18 september 2012

Het IVAGO-recyclagepark Drongen-Koninginnelaan werd met 65 % oppervlakte uitgebreid en kreeg weegbruggen en een elektronische hoogtemeting. Daardoor moeten bewoners van Drongen en omgeving niet langer naar verder afgelegen parken wanneer hun beurten zijn opgebruikt, voor het afleveren van speciale afvalstromen zoals asbestcement of met een voertuig dat hoger is dan 1,90 m.

Deel/Bewaar
21 november 2012

In het kader van haar sensibiliseringsmissie heeft Fost Plus, samen met verschillende afvalintercommunales waaronder IVAGO De Vuilnisbakmakkers ontwikkeld. Dit is een leuk en toegankelijk voorleesboek met bijbehorend luisterspel voor kinderen vanaf 3 jaar. Vandaag kreeg een kleuterklasje in Gent in première het boekje voorgelezen door actrice Gilda De Bal.

Gilda leest kleuterboekje voor
Deel/Bewaar
03 juli 2012

Gent winkelstad, toeristische trekpleister, studentenstad, evenementenstad… Kortom er is altijd wel iets te beleven. Vooral in de zomermaanden zorgt dit ervoor dat de inspanningen om de stad proper te houden moeten opgevoerd worden.

Deel/Bewaar
24 juli 2012

Hierbij de voorlopige cijfers in kilogram zoals we ze optekenden op maandagmiddag 23 juli. Ter vergelijking vindt u ook de cijfers van de voorbije vier jaar. Uiteraard volgt er nog de opkuis van de laatste feestnacht en wordt er ook op woensdag nog verder gewerkt om de laatste sporen van de Gentse Feesten op te ruimen.

Deel/Bewaar
03 februari 2012

De vrieskou zorgt voor problemen bij de inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval. Bij het ledigen blijft soms een deel van het afval in de containers achter. Vaak is de inhoud ook gewoon één ijsklomp. Onze medewerkers doen hun best om de container mechanisch leeg te maken.

Deel/Bewaar
02 februari 2012

Door de vrieskou slaagden niet alle ophaalploegen er gisteren in hun ophaalronde af te werken. Hierdoor werd de beloofde inhaalbeweging voor het niet-opgehaalde afval van maandag 30 januari niet volledig afgewerkt.

Deel/Bewaar
30 januari 2012

De huisvuilinzameling in Gent is sterk verstoord. Ongeveer 20 % van de arbeiders en milieuwerkers is aan het werk. Er is  ophaling van zakken restafval in de omgeving van het Sint-Pietersstation, Ekkergem, Bijloke…(rondes V15-V18). In dezelfde zone is er vandaag echter géén ophaling van de afvalstromen glas en papier/karton.

Deel/Bewaar
02 december 2011

Door de nationale actiedag van 2 december besloten heel wat ophaalploegen en een deel van het administratief personeel te staken. Ongeveer een derde van het IVAGO-personeel is aan het werk.

Hierdoor kunnen de geplande ophalingen niet overal doorgaan.

Deel/Bewaar
13 oktober 2011

Naast het plaatsen van ruim 1.150 bladmanden pakken IVAGO en de Groendienst dit jaar uit met een proefproject. In een 8-tal straten krijgen bewoners composteerbare zakken ter beschikking. Daarin kunnen ze bladeren van straatbomen verzamelen en aanbieden bij de eerstvolgende GFT-ophaling.

bladmand
Deel/Bewaar
07 september 2011

IVAGO wil zijn administratieve dienstverlening dichter bij de klanten brengen. Daarom nam IVAGO de infomobiel in gebruik. De infomobiel is een rijdend kantoor waar IVAGO-klanten terecht kunnen voor alle administratieve verrichtingen: aanmelden als nieuwe gebruiker, aanvragen recyclageparkkaart, een ophaling van grofvuil vastleggen…

IVAGO-mobiel
Deel/Bewaar
26 juli 2011

Voor IVAGO waren het – in vergelijking met vorig jaar – rustige en propere feesten. De werkzaamheden verliepen uitermate vlot. De samenwerking met de afvalverantwoordelijken en de jobstudenten op de verschillende pleinen stond op punt.

Gentse Feesten 2011
Deel/Bewaar
28 mei 2011

De compostmeesters van IVAGO nemen vandaag  hun ‘ Proeftuin’ officieel in gebruik. ‘de Proeftuin’  is een demonstratietuin voor kringlooptuinieren en composteren. Je vindt er tal van voorbeelden die je gemakkelijk zelf in eigen tuin kunt toepassen.

de proeftuin
Deel/Bewaar
17 maart 2011

Op zondag 27 maart vindt in Gent de eerste Gentsche gruute kuis plaats. Tot gisteren konden initiatiefnemers zich registreren. Het aantal inschrijvingen liep op tot 55 en er worden momenteel ruim 900 deelnemers verwacht.

Deel/Bewaar
07 maart 2011

Met het elektronisch loket van IVAGO heb je voortaan 24  uur op 24 toegang tot je persoonlijke klantendossier. Je kan nagaan hoeveel gratis beurten op de recyclageparken er nog resten, het saldo voor je groene en grijze container controleren, je verhuis melden, een grofvuilophaling boeken en nog zoveel meer. Gewoon praktisch.

IVAGO e-loket
Deel/Bewaar
07 maart 2011

IVAGO stak zijn magazine in het nieuw. De lay-out werd fris en modern. Voortaan wordt elk nummer getrokken door een bekend en/of interessant figuur. Acteur Kurt Defrancq opent de reeks. Het eerste nummer valt deze week in ieders brievenbus.

Deel/Bewaar
16 februari 2011

Sinds het begin van het academiejaar bracht IVAGO een aantal wijzigingen aan in haar dienstverlening in de omgeving van de studenten- en uitgaansbuurt rond de Overpoortstraat. In 46 straten komen de IVAGO-ploegen sindsdien pas op vrijdagnamiddag na 12 uur. Uit een evaluatie van politie, de gemeenschapswacht en verschillende stadsdiensten blijkt dat het fenomeen van het vuilniszakkenvoetbal zich in de betrokken straten in de omgeving van de Overpoortstraat sindsdien heel wat minder voordoet en er hierover ook minder klachten waren.

Deel/Bewaar
28 december 2010

Volgend op het bericht van deze namiddag, hierbij een nieuwe stand van zaken:

De problemen deden zich voornamelijk voor op de ophaalronde L25. Die situeert zich in het noorden van Wondelgem. Op de grote assen en gestrooide wegen kon het afval opgehaald worden. In de wijken tussen de R4 en de Groenestaakstraat echter bleek de situatie echter te gevaarlijk.

Deel/Bewaar
28 december 2010

De lichte regen van deze morgen heeft ervoor gezorgd dat de afvalinzameling in Gent op sommige plaatsen moeizaam verloopt. Enkele IVAGO-vrachtwagens kwamen vast te zitten. Straten waar niet gestrooid werd, liggen er vandaag spekglad bij.

Deel/Bewaar
28 december 2010

Onlangs vernieuwde IVAGO haar website. Daarbij ging de aandacht niet enkel uit naar de inhoud en de zogenaamde ‘look and feel’, maar ook naar een zo breed mogelijke toegankelijkheid voor blinden, slechtzienden, ouderen... Eind november ontving IVAGO voor deze inspanningen het Anysurferlabel, een kwaliteitslabel voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn – ook voor mensen met een functiebeperking.

Deel/Bewaar
23 december 2010

Vanaf april 2011 wordt Didier Naessens algemeen directeur van IVAGO. Momenteel is Didier Naessens regiodirecteur bij Sita Recycling Services. Hij volgt Paul Dobbelaere op die 12 jaar lang IVAGO heeft geleid en er zorgde voor een reeks indrukwekkende realisaties.

Deel/Bewaar
21 december 2010

Deze morgen zijn de IVAGO-ploegen met vertraging uitgereden. Er is geen ophaling van GFT. Huisvuil dat vanavond nog is blijven staan, mag bij volgende ophaalbeurt worden meegegeven.

Deel/Bewaar
28 oktober 2010

De twee parkwachters die gedurende lange tijd toelieten dat mensen tegen betaling materiaal kwamen afhalen op het recyclagepark zijn drie maanden geschorst met verlies van wedde en worden teruggezet naar de graad van milieuwerker. Ze kunnen dus niet meer aan de slag op de recyclageparken. Dat besliste het directiecomité van IVAGO gisterenavond.  

Deel/Bewaar
28 oktober 2010

IVAGO maakte procedurefouten bij het gunnen van de opdracht voor de plaatsing van een nieuw toegangssysteem op de recyclageparken. Van belangenvermening is er echter geen sprake. Dat bleek gisteren uit een rapport van het extern onderzoeksbureau.

Deel/Bewaar
20 oktober 2010

IVAGO bevestigt dat zij gisteren, dinsdag 19 oktober, in haar kantoren bezoek kreeg van de federale recherche. De recherche doorzocht de bureaus van de algemeen directeur, de directeur exploitatie en het departementshoofd logistiek. Daarbij werden enkele dossiers voor verder onderzoek meegenomen. Deze actie kadert in een onderzoek naar de toewijzing in 2008 van het contract voor de uitrusting van de IVAGO-recyclageparken met een toegangscontrolesysteem.

Deel/Bewaar
15 oktober 2010

Naar aanleiding van een herschikking van ophaalrondes in het centrum, voornamelijk in de studentenbuurt, brak er deze morgen een wilde staking uit bij IVAGO, hoewel er de avond voordien met betrokkenen gesprekken waren en er extra hulp voorzien werd.

Deel/Bewaar
25 september 2010

Het directiecomité van IVAGO deed op zaterdag 25 september uitspraak in het tuchtdossier ten aanzien van acht personeelsleden van de afvalverbrandingsinstallatie.

Deel/Bewaar
30 september 2010

Op woensdag 29 september deed de recherche van de lokale politie rond 16 uur een inval op het recyclagepark van Wondelgem. Er vond een huiszoeking plaats in de loge van de parkwachters.  

Deel/Bewaar
23 september 2010

Voortaan moeten de bewoners van de studentenbuurt in de omgeving van de Overpoortstraat niet meer voor dag en dauw uit de veren om hun huisvuilzak op straat te zetten. IVAGO komt in deze wijk pas op vrijdagmiddag vanaf twaalf uur. De bewoners van de betrokken straten kregen een folder in de bus. 

Deel/Bewaar
13 augustus 2010

In een 60-tal straten brengt de Gezondheidsdienst van de stad Gent, in samenwerking met IVAGO, een ‘hondenpoeptegel’ op het trottoir aan. Het sjabloon waarschuwt hondenbezitters dat zij een boete van minimaal 60 euro riskeren wanneer zij de uitwerpselen niet verwijderen of geen hondenpoepzakje bij zich hebben.

Hondenpoeptegel
Deel/Bewaar
28 juli 2010

De IVAGO-werkzaamheden verliepen elke ochtend uiterst vlot. Alles bijeen haalde IVAGO tot en met maandagvoormiddag reeds 522 ton afval op. Dat is 5 % méér dan op hetzelfde ogenblik vorig jaar.

Deel/Bewaar
22 april 2010

Sinds 19 april dragen 80 medewerkers van IVAGO een stappenteller. Gedurende één werkweek worden hun stappen elke dag geregistreerd. De hamvraag: “Hoeveel stappen zetten de medewerkers van IVAGO voor een schoner Gent en halen zij de 10.000 stappen per dag voor een goede gezondheid?”

Deel/Bewaar
08 april 2010

Vanaf zondag 11 april is het IVAGO-recylcagepark aan de Proeftuinstraat ook open op zondag van 9.30 tot 12.50 uur.

Deel/Bewaar
05 maart 2010

De acht Oost-Vlaamse afvalintercommunales en de provincie Oost-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar. Samen realiseerden ze een leuke achtdelige tv-reeks over afvalpreventie en duurzaamheid. De reeks is vanaf donderdag 18 maart wekelijks te zien op de regionale zenders AVS en TV OOST.

Login

registreer je voor:

  • je ophaalkalender
  • beurten recyclagepark
  • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: