Deel/Bewaar

IVAGO ontwikkelde een eigen meetsysteem om de netheid van de stad Gent in kaart te brengen. Elke maand onderwerpen IVAGO-medewerkers, samen met collega's van de stad Gent, vijfenzestig straten aan een nauwkeurig onderzoek. Zij tellen het zwerfvuil, letten erop of afvalkorven uitpuilen, tellen sluikstorten en noteren foutief of op een verkeerd tijdstip buitengeplaatst huisvuil. Daarnaast houden ze ook rekening met factoren als graffiti, leegstand of verstopte riolen.

Het meetsysteem werd ondertussen, onder impuls van OVAM, overgenomen door verschillende andere gemeenten.

Login

registreer je voor:

  • je ophaalkalender
  • beurten recyclagepark
  • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: