Deel/Bewaar

Het gemeentepersoneel van de gemeente Destelbergen staat in voor het proper maken van straten en pleinen. Ze maken onder andere de afvalkorven leeg, ruimen afgevallen bladeren op, vegen de straten…

Daarnaast levert de gemeente Destelbergen ook inspanningen op het vlak van:


 

Zwerfvuil

't is gezellig wandelen in een schone gemeente‘Met hetzelfde gemak kan het in de afvalbak’ Met deze slogan wil het gemeentebestuur van Destelbergen samen met IVAGO de strijd tegen zwerfvuil aangaan.

De dienst leefmilieu bracht de zwerfvuilgevoelige plaatsen in kaart. Zwerfvuil tref je vooral aan langs veelgebruikte fietsroutes, maar ook in parken en op pleinen. Op die plaatsen staan er nu borden met een ludieke boodschap.

Met een kleine inspanning zorgen we samen voor een propere omgeving waar het aangenaam wandelen, joggen, boodschappen doen en schoolgaan is. Want... met hetzelfde gemak kan het in de afvalbak.

De gemeente wil het zwerfvuil nog meer aanpakken en stelde daarom een anti-zwerfvuilstrategie op bestaande uit 10 actiepunten:

 1. oplijsten van de zwerfvuilgevoelige plaatsen, vaststellen van ‘probleemzones’
 2. sensibilisering van de leerlingen van het zesde leerjaar over de zwerfvuilproblematiek
 3. plaatsing ludieke borden op zwerfvuilgevoelige routes
 4. publicatie van een ‘anti-zwerfvuilartikel’ in het gemeentelijk infoblad en de gemeentelijke website
 5. visueel voorstellen van de zwerfvuilproblematiek d.m.v. een ‘zwerfvuilmeter’, een opvallende plexiglazen koker gevuld met gevonden zwerfvuil
 6. opvolging zwerfvuilcijfers en communicatie naar de inwoners toe
 7. nauwere samenwerking met de lokale politie rond zwerfvuil
 8. in kaart brengen van de straatvuilbakjes en publicatie op de gemeentelijke website
 9. de zwerfvuilgevoelige plaatsen worden opgenomen en geïntegreerd in de schoolroutekaart
 10. jaarlijkse zwerfvuilopruimactie

 

top


 

Sluikstort

Het achterlaten van afval op niet-reglementaire tijdstippen of plaatsen wordt beschouwd als sluikstorten. De politie stelt altijd een onderzoek in naar de daders. Wie betrapt wordt, krijgt een boete en betaalt bovendien alle kosten voor de verwijdering van het sluikafval.

Zie je sluikstorters aan het werk? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie. Een melding van een sluikstort mag je doorgeven aan de dienst leefmilieu van de gemeente Destelbergen.

De contactgegevens en de openingsuren van de dienst Leefmilieu vind je via deze link.

top


 

Afvalarme evenementen

Het gemeentebestuur van Destelbergen wil iedereen aanzetten om evenementen te organiseren met een minimum aan afval en werkte daarom een politiereglement uit. Dit reglement is van toepassing op iedereen die bij een evenement betrokken is: organisator, exploitant, ambulante handelaar, standhouder, promoteam …

Het volledige politiereglement kan je bekijken op de website van de gemeente Destelbergen.

Om je wegwijs te maken in het politiereglement afvalarme evenementen is er een handige assistent in de vorm van een digitale vragenlijst. De assistent afvalarme evenementen helpt je door het reglement en vertelt je wat je wel of niet moet doen.

Meer informatie over afvalarme evenementen vind je via deze link.

top


 

Veegacties basisscholen

veegactie DestelbergenOok de basisscholen dragen hun steentje bij. Gewapend met vuilniszakken en handschoenen trekken de leerlingen onder begeleiding de straat op om papiertjes, blikjes… op te ruimen.
Voor deze acties kunnen zij materiaal ontlenen bij IVAGO.

Materiaal voor een veegactie kan je via dit formulier aanvragen.

 

top

Login

registreer je voor:

 • je ophaalkalender
 • beurten recyclagepark
 • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: