scholen vegen mee - Gentsche gruute kuis 2019

Registreer hieronder je initiatief met de klas of school.

Ben je een vereniging, vriendengroep, buren ... vul dan het deelnameformulier voor particulieren in.

schoolgegevens

Het adres van de school. Dit gebruiken we voor het versturen van het promotiemateriaal en leveren van het materiaal.

Je bent het aanspreekpunt voor IVAGO. We contacteren jou voor praktische afspraken.

een telefoon- of gsm-nummer waarop we je kunnen bereiken. Geef eventueel door wanneer je het beste bereikbaar bent.

Gentsche gruute kuis

Omschrijf duidelijk in welke buurt, straat, park... het initiatief zal plaatsvinden.

Geef het vermoedelijke aantal deelnemers door. Wijzigt het aantal deelnemers, stuur dan een e-mail naar info@ivago.be .

Op basis van het einduur kan IVAGO de planning opmaken voor het ophalen van het verzamelde zwerfvuil.

Geef de precieze locatie door waar je de afvalzakken en grotere stukken afval verzamelt.
Graag de locatie zo precies mogelijk omschrijven (naam van het park, hoek met ..., straatnamen + eventueel vermelding huisnummer...) zodat de ophaalploegen zeker al het afval kunnen ophalen.

materïele ondersteuning

Indien je zelf niet over voldoende materiaal beschikt, kan je dit aanvragen bij IVAGO.

keuze materiaal

Geef een realistisch aantal op zodat alle initiatieven over voldoende materiaal kunnen beschikken. Je kan altijd materiaal bijvragen.
Wij contacteren je voor de verdere afspraken rond de levering van het materiaal.

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
rol(len)

20 zakken per rol

promomateriaal

Duid aan over welk promotiemateriaal jullie wensen te beschikken, om het initiatief bij buurtbewoners bekend te maken.

stuks
stuks
contacteer IVAGO

Geef hier je vragen of opmerkingen over de tweede Gentsche gruute kuis door.

Login

registreer je voor:

  • je ophaalkalender
  • beurten recyclagepark
  • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: