Recyclagepark 2.0

IVAGO - Recyclagepark _ Proeftuinstraat

UPDATE -- Bericht gepubliceerd op 15 februari 2022 om 19.00 uur. 
L
ees steeds de meest recente nieuwsberichten om juist geïnformeerd te zijn.  

GENT, 15 februari 2022 – Onze zes recyclageparken ondergaan een grondige transformatie die voorlopig gepland staat voor het eerste kwartaal van 2023.

“We zorgen dat de Gentenaar nog beter kan sorteren, en dat meer van ons afval op een goede manier gerecycleerd wordt. We breiden ook de dienstverlening uit, met een extra openingsdag én avondopening”, zegt voorzitter Bram Van Braeckevelt.

→ In eenzelfde oefening voert IVAGO ook de meest recente Vlaamse afvaltarieven door in Gent en Destelbergen. Daardoor komt er een niet-betalend en een betalend deel op de recyclageparken.

 

KLAAR VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Als afvalintercommunale streven we ernaar om afvalstromen in te zamelen die zo zuiver mogelijk zijn. Dat is belangrijk in functie van verdere verwerking en recyclage tot hoogwaardige nieuwe producten.

“Ook de wetgeving stelt – terecht – steeds hogere eisen voor afvalinzameling en -sortering. Om de inwoners van Gent en Destelbergen daar zo goed mogelijk bij van dienst te zijn, gaan we voor een grondige vernieuwing van onze recyclageparken”, zegt Tom Claeys, IVAGO-manager Strategie, Ontwikkeling en Stroombeheer.

BETERE SERVICE
De verbouwingswerken gaan gefaseerd van start vanaf het eerste kwartaal van 2023. De rode draad? Een betere service bieden.

 • De vaste sluitingsdag op maandag bijvoorbeeld verdwijnt.
  Bezoekers van het recyclagepark 2.0 zullen op die dag hun bezoek kunnen reserveren in de periode van 1 maart tot 1 oktober en tijdens de schoolvakanties, telkens tussen 12 en 20 uur.
 • Een nieuw toegangssysteem
  “Ook het toegangssysteem wordt gemoderniseerd”, zegt Tom Claeys. “Inwoners van Gent en Destelbergen zullen hun e-ID kunnen gebruiken om het recyclagepark binnen te komen.”

  → Het systeem van de 12 gratis toegangsbeurten blijft behouden.

EENVOUD VOOROP
In het recyclagepark 2.0 zullen bezoekers nog beter de weg vinden naar de juiste container. De parken zullen duidelijk worden opgedeeld in een betalende en een niet-betalende zone, met 5 nieuwe tariefgroepen:
 

 1. Groen: afval waarvan je een onbeperkt aantal kilo gratis kunt aanbieden
 2. Grijs: asbest (betalend vanaf 200 kilo per jaar, via je persoonlijke IVAGO-rekening die je ook gebruikt voor het afval dat je aanbiedt voor de ophaalwagens op je stoep)
 3. Geel: gratis aanbieden tot aan een bepaald aantal kilo
 4. Oranje: gratis aanbieden tot aan een bepaald aantal kilo
 5. Rood: het aanbieden van grofvuil wordt betalend (ook via je persoonlijke IVAGO-rekening) vanaf de eerste kilo

"Dat grofvuill betalend wordt vanaf de eerste kilogram wordt opgelegd door het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, of kortweg het VLAREMA”, legt Tom Claeys uit.

ENKELE WIST-JE-DATJES

 • Vanaf volgend jaar zetten we extra personeel in om het verhaal van het recyclagepark 2.0 in goede banen te leiden.
 • Alles bij elkaar wordt dit een investering van om en bij de 6 miljoen euro.
 • De komende maanden houden we jullie op de hoogte van onze verbouwingen en informeren we uitgebreid over alle veranderingen.