Deel/Bewaar

 


 

Ook bedrijven moeten sorteren

Volgens het VLAREMA (Vlaams Reglement voor duurzaam beheer Materiaalkringlopen en Afvalstoffen) moeten ten minste de volgende bedrijfsafvalstoffen gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de inzameling:

 • klein gevaarlijk afval (KGA)
 • glas
 • papier en karton
 • oliën en vetten
 • groenafval
 • textiel
 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
 • afvalbanden
 • puin
 • afgewerkte olie
 • gevaarlijke stoffen (definitie in VLAREMA)
 • asbestcementhoudende afvalstoffen
 • afgedankte apparatuur
 • recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • afvallandbouwfolies
 • afgedankte batterijen en accu's
 • hout en metaal (mogen ook naderhand uitgesorteerd worden)
 • pmd

Sinds midden vorig jaar dient u als bedrijf een overeenkomst af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar van het gemengde bedrijfsafval of restafval. In dit document staan alle verplicht apart in te zamelen afvalstoffen opgesomd. U kan er aanduiden welke afvalstoffen u produceert en apart inzamelt.
Met deze overeenkomst toont u aan dat uw bedrijf de geproduceerde afvalstromen gescheiden aanbiedt. Hiermee voldoet u aan het door de Vlaamse regering opgestelde VLAREMA.

Onze nieuwe klanten vulden de overeenkomst reeds in bij het afsluiten van hun contract.

Als bestaande klant kan u het document hier downloaden (pdf, 91,6 kB). U drukt het document tweemaal af. Een exemplaar houdt u zelf bij. Het tweede exemplaar stuurt u naar IVAGO. We bewaren dit samen met uw contract.

top

 

 

PMD-ophaling in bedrijven verplicht vanaf 1 juli 2013

Hou uw blik op de zaak, wij focussen ons wel op uw PMDWat we thuis zo zorgvuldig selecteren moet ook op het werk of in uw eigen zaak kunnen. Vanaf 1 juli 2013 is het sorteren van PMD-afval ook voor bedrijven verplicht.

IVAGO levert u hiervoor een oplossing ‘op maat’. Er zijn diverse types containers (van 240 l tot 1000 l) of zakken van 120 l.

Ongetwijfeld levert uw bedrijfskantine of automaat ook een hele hoop blikjes of plastic flessen op. Dit afval kan perfect gerecycleerd worden en hoort niet thuis in de restafvalcontainer.

Opgelet! De P van PMD staat enkel voor plastic flessen en flacons. Dus NIET voor alle andere plastics! Plastic flessen recycleert men onder meer tot kleding (fleece), kussens of tapijten.

Wie zorgvuldig sorteert kan flink besparen op zijn afvalrekening en wij helpen u hier graag bij.

Meer informatie over onze oplossingen?

Neem contact op met een van onze medewerkers via het contactformulier of telefonisch op 09 240 81 11. Zij beantwoorden graag al uw vragen en zoeken voor u naar de beste oplossing.

Meer informatie over de regelgeving, vind je op de website van OVAM.

top

 

 

e-loket

Uw vakantieperiode melden, een afroep plaatsen of een andere container aanvragen? Het kan voortaan digitaal met het e-loket.

In uw persoonlijk dossier kan u nagaan over welke containers u beschikt, wanneer IVAGO de volgende keer langskomt en of er bijvoorbeeld nog een factuur open staat. Handig en 24 uur op 24!

top

 

aanbiedingsmodaliteiten

Een vlotte afvalinzameling begint met het bedrijfsafval correct en veilig aan te bieden. Om u op weg te helpen zetten we enkele belangrijke tips op een rijtje. Hang dit document in de buurt van uw container(s) zodat alle medewerkers het kunnen raadplegen.

download hier de leaflet (pdf, 182 kB).

top

Login

registreer je voor:

 • je ophaalkalender
 • beurten recyclagepark
 • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: