Deel/Bewaar

gipskarton

Sorteren: 

 

wel: 

 • resten van platen gipskarton
 • los gips
 • cellenbeton
gipskarton

Hoe aanbieden: 

Tot 0,1 m³ gips(karton) kan je gratis op elk recyclagepark afleveren. Wil je meer dan 0,1 m³ gipskarton naar het recyclagepark brengen? Dan kan dit tegen betaling op de recyclageparken met weegbrug. Je betaalt volgens het tarief van niet-recycleerbaar afval.

Wat gebeurt ermee: 

Momenteel wordt gipskarton nog gestort op een gespecialiseerd stort. We onderzoeken de mogelijkheid om het te recycleren.

top


Deel/Bewaar

brandbaar grofvuil

wel: 

 • brandbaar grofvuil dat niet kan meegegeven worden met de huisvuilzak of -container: kapotte zetel, houten plank, houten ramen (zonder glas) ...

niet: 

 • brandbaar afval dat kan meegegeven worden met huisvuilzak of -container
 • recycleerbare materialen (pmd, glas, papier en karton, gft)
 • bouw- en sloopafval, wc, lavabo, stenen bloempotten, gipskarton
 • spiegels of vensterglas
 • rubberbanden
 • piepschuim
 • snoeihout, groenafval
 • elektrische toestellen en apparaten: koelkast, tv, computer, wasmachine ...
 • klein gevaarlijk afval, verfresten

Hoe aanbieden: 

GENT

huis-aan-huisinzameling

IVAGO komt je grofvuil op aanvraag ophalen. De exacte datum van ophaling kan je zelf kiezen uit een hele reeks mogelijke data. Deze data vind je op de ophaalkalender. Meer informatie over de ophaling en de tarieven vind je hier.

Met grofvuil bedoelen we een hoeveelheid brandbaar afval die voorkomt uit de normale werking van een huisgezin. Je plaatst het brandbaar afval en metaal op de dag van ophaling gescheiden van elkaar buiten. De aparte stukken mogen niet groter zijn dan 2,20 meter en/of zwaarder zijn dan 70 kilogram.

Voor gebouwen met meer dan 10 wooneenheden geldt een aparte regeling. De inzameling van grofvuil kan zowel gemeenschappelijk als individueel (enkel voor gebouwen tussen 11 en 50 wooneenheden) georganiseerd worden afhankelijk van het vooraf gekozen systeem door de appartementsverantwoordelijken. Vraag informatie aan de beheerder, syndicus of conciërge over de aanpak in jouw gebouw.

In gebouwen met méér dan 50 wooneenheden vraagt de syndicus of de verantwoordelijke een ophaling aan. Eventuele onkosten worden volgens interne afspraken doorgerekend aan de bewoners. De vrijstelling wordt berekend op basis van het aantal wooneenheden.

recyclageparken

Met grofvuil kan je ook terecht op elk recyclagepark. Je scheidt het brandbaar grofvuil (containernummer 1) en het metaal (containernummer 30) en laat het in de juiste container achter.

 

DESTELBERGEN

huis-aan-huisinzameling

IVAGO komt je grofvuil op aanvraag ophalen. De exacte datum van ophaling kan je zelf kiezen uit een hele reeks mogelijke data. Deze data vind je op de ophaalkalender. Meer informatie over de ophaling en de tarieven vind je hier. 

Je plaatst het brandbaar afval, hout en metaal op de dag van ophaling gescheiden van elkaar buiten. De aparte stukken mogen niet groter zijn dan 2,20 meter en/of zwaarder zijn dan 70 kilogram.

 

recyclageparken

Met grofvuil kan je ook terecht op elk recyclageparkJe scheidt het brandbaar grofvuil (containernummer 1) en het metaal (containernummer 30) en laat het in de juiste container achter.

Wat gebeurt ermee: 

Het brandbaar grofvuil wordt verbrand in de afvalenergiecentrale van IVAGO. Het metaal wordt gesorteerd, vermalen en gesmolten tot nieuw staal of aluminium.

Deel/Bewaar

glazen flessen en bokalen

Voorkomen: 

 • Gebruik glazen flessen met statiegeld
 • Gebruik lege confituurpotten om er je zelfgemaakte confituur in te bewaren.
 • Kleine glazen potjes kan je gebruiken als bewaarpotjes in je hobbykamer. 

 

wel: 

 • doorzichtige glazen flessen, bokalen en flacons

niet: 

 • deksels of doppen
 • hittebestendig glas (ovenschotels en kookplaten)
 • porselein en aardewerk
 • stenen flessen en kruiken
 • glazen of kristallen vaatwerk
 • vlak glas (ruiten, spiegels…)
 • spaar-, tl- en gloeilampen
 • ampullen en buisjes van geneesmiddelen
 • melkwit glas

Hoe aanbieden: 

huis-aan-huisinzameling

 • In een bak of emmer met gesloten bodem en zijwanden (geen appelsienkist, plooibox, kartonnen doos ...)
 • Flessen en bokalen volledig leegmaken en uitspoelen
 • Geen deksels of doppen
 • Maximaal volume = 60 liter, maximaal gewicht = 20 kg
 • Buiten plaatsen ten vroegste de dag voor de ophaling om 19 uur ’s avonds en ten laatste op de ophaaldag om 7 uur. Tenzij je in een van deze straten woont.

gebouwen met meer dan 10 wooneenheden

 • In oranje verzamelcontainer voor glas of de vulschuif voor glas van het sorteerpunt.

recyclagepark

 • Met glazen flessen en bokalen kan je ook terecht op elk recyclagepark (containernummer 17).

Wat gebeurt ermee: 

IVAGO voert het ingezamelde glas af naar een sorteercentrum. De meeste onzuiverheden worden met de hand verwijderd. Sommige sorteercentra maken gebruik van geavanceerde automatische systemen die het glas op basis van kleur en onzuiverheden als aardewerk, porselein en hittebestendig glas (ovenschotels, kookplaten) kunnen scheiden van het recycleerbare glas.

Dan wordt het glas gebroken tot scherven van enkele centimeters. Magneten, ziften en afzuiginstallaties verwijderen plastic doppen, metaal en papier. De zuivere glasscherven worden in de glasoven opnieuw gesmolten en dienen als grondstof voor nieuw glas. 

Door het toevoegen van glasscherven wordt energie bespaard én moet minder zand en soda gebruikt worden. Het glas van flessen en bokalen kan telkens opnieuw gerecycleerd worden, zonder kwaliteitsverlies. 

top


Deel/Bewaar

groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit organisch materiaal. Resten van groenten en fruit, snijbloemen, theezakjes, koffiegruis… horen niet bij het restafval. Ze kunnen verwerkt worden tot een nuttig en milieuvriendelijk product: compost.

Voorkomen: 

 • Gft kan je zelf composteren in een compostvat of -bak. Compost kan je gebruiken in de tuin of in bloembakken. 
 • Eet de schil van groenten en fruit op wanneer mogelijk. De meeste voedselwaarde zit vaak onder de schil. Spoel eerst grondig. 
 • Gebruik zoveel mogelijk van de groente. Maak bijvoorbeeld bouillon van het groene overschot van wortels of prei. 

wel: 

 • aardappelschillen
 • fruitschillen
 • groenteresten
 • doppen van noten
 • theebladeren en papieren theezakjes
 • koffiedik en papieren filters
 • papier van keukenrol
 • mest van kleine huisdieren (geen vleeseters)
 • snijbloemen en kamerplanten (zonder aarde)
 • versnipperd snoeihout
 • haagscheersel
 • zaagmeel en schaafkrullen van onbehandeld hout
 • gemaaid gras
 • bladeren en onkruid
 • biozakjes (composteerbare zakjes met OK Compost logo)

niet: 

 • gekookte etensresten
 • grof snoeihout, takken en boomwortels
 • saus, vet en olie
 • kattenbakvulling
 • schelpenzand uit vogelkooi
 • mosselschelpen
 • beentjes, brood en broodbeleg
 • as van open haard
 • aarde en zand
 • timmerhout
 • plastic en bioplastic
 • luiers
 • stof uit de stofzuiger
 • eierschalen
groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Hoe aanbieden: 

Gent

huis-aan-huisinzameling

 • Enkel in groene container voor gft-afval.
 • Container aanbieden met gesloten deksel en wielen aan de straatkant.
 • Buiten plaatsen ten vroegste de dag voor de ophaling om 19 uur ’s avonds en ten laatste op de ophaaldag om 7 uur. Tenzij je in een van deze straten woont.
 • Afval niet aandrukken. 
 • Leg een krant onderaan de container. 
 • Composteerbare zakjes met het OK-compostlogo zijn toegelaten. 
 • Gewicht beperken: 60 kg voor een 240 l-container, 30 kg voor een 120 l-container, 15 kg voor 60 l-container en 10 kg voor 40 l-container.

Elke klant die een gft-container aanvraagt, krijgt gratis een gft-verzamelbakje met biozakjes. Het bakje en de zakjes zijn ook te koop in aan IVAGO-onthaal.

gebouwen met meer dan 10 wooneenheden

 • In de verzamelcontainer voor gft of in de gft-schuif van het sorteerpunt.

Destelbergen

 • Enkel in groene container voor gft-afval.
 • Container aanbieden met gesloten deksel en wielen naar de straatkant.
 • Buitenplaatsen ten vroegste de dag voor de ophaling vanaf 18 uur.
 • Na de ophaling zo spoedig mogelijk binnenplaatsen.
 • Afval niet aandrukken.
 • Leg een krant onderaan de container.
 • Composteerbare zakjes met het OK-compostlogo zijn toegelaten. 
 • Gewicht beperken: 30 kg voor een 120 l-container, 10 kg voor een 40l-container.

Wat gebeurt ermee: 

IVAGO brengt het ingezamelde gft-afval naar de composterings- en vergistingsinstallatie. Daar wordt het gft-afval verwerkt tot kwaliteitscompost. Daarbij wordt biogas opgewekt dat wordt omgezet in elektriciteit en warmte. 

Een trommelzeef scheidt snoeihout van het kleine groente-, fruit- en tuinafval. Dit wordt in een ‘pulper’ gemengd met water. Een zeef haalt er steentjes en ander niet te composteren materiaal uit. Daarna wordt de gft-brij ontdaan van zandresten en aarde.

De gft-brij blijft twee weken in de reactoren om te vergisten of 'rotten'. In de afgesloten silo’s zetten een hele reeks bacteriën het afval om tot biogas. Het verbranden ervan in de gasmotoren levert elektriciteit op, voldoende voor het jaarverbruik van zo’n 2.000 gezinnen.

De brij die uit de reactor komt, wordt dan gemengd met gehakseld snoeihout en in afgesloten tunnels gecomposteerd. Onkruidzaden, ziektekiemen en schimmels worden er vernietigd. De compost rijpt daarna nog enkele weken. 

Deel/Bewaar

asbesthoudend afval

Het gebruik en hergebruik van asbest is sinds 1998 verboden. Asbest werd vroeger veel gebruikt in zeer uiteenlopende toepassingen, maar het inademen van asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het gebruik en hergebruik ervan is sinds 1998 verboden. Wees voorzichtig met asbesthoudende materialen. Meer informatie over het verwijderen van asbest vind je op asbestinfo.be

Voorkomen: 

Wees voorzichtig en hou rekening met deze voorzorgsmaatregelen: 

 • voorkom stofvorming en gebruik altijd een stofmasker
 • bevochtig het materiaal vooraf
 • gebruik geen slijpschijven of boormachines, breek het materiaal zo weinig mogelijk
 • hou het strikt gescheiden van ander bouwafval en gooi het zeker niet in de containers voor steenpuin
 • gebruik wegwerphandschoenen
 • deponeer het asbestmateriaal voorzichtig in de container

wel: 

 • enkel gebonden asbest
 • oude golfplaten
 • asbestleien (vlakke, vierhoekige platen een blauwachtige kleur)
 • gas-, water- en rioleringsleidingen (grijze kleur, vezelige structuur op breukvlakken)
 • vlakke gevelplaten of binnenschotten
 • bloembakken

niet: 

 • asbest in losse of niet-gebonden vorm, zoals spuitasbest, asbestkoord, isolatieplaten of vloerplaten van verwarmingsketels, asbestkarton, isolatiegips …
 • Contacteer hiervoor een gespecialiseerde firma
asbesthoudend afval

Hoe aanbieden: 

Met asbest kan je enkel terecht op de recyclageparken met weegbrug. Elk gezin kan jaarlijks tot 200 kg hechtgebonden asbest gratis afleveren. Wil je meer dan 200 kg asbesthoudend afval naar een recyclageparken brengen? Dan betaal je volgens het tarief van selectief afval.
Niet-gebonden asbest kan je enkel laten verwijderen door een gespecialiseerde firma. Hiermee kan je niet op de recyclageparken terecht. 

Wat gebeurt ermee: 

IVAGO springt voorzichtig om met asbestcement. In de grote containers past een heel grote zak. Als de container vol is wordt de zak goed afgesloten en gestort op een gespecialiseerd stort.

 top

 


Deel/Bewaar

Klein gevaarlijk afval

Klein gevaarlijk afval is de verzamelnaam van een reeks producten die we dagelijks gebruiken. Vaak bevatten ze schadelijke stoffen. Deze producten moeten veilig opgeborgen worden. Ze mogen ons leefmilieu niet belasten. Nog te vaak belanden resten van white spirit, verf, frituurolie… in de gootsteen of het rioolputje of worden chemische producten meegegeven met het restafval.

Voorkomen: 

 • Kies, zo mogelijk, voor milieuvriendelijke verf op basis van water.
 • Beperk de hoeveelheid white spirit die je gebruikt om verfborstels uit te wassen. Gooi in géén geval white spirit of andere oplosmiddelen in de gootsteen.
 • Koop niet meer verf dan je denkt nodig te hebben. Na gebruik de verfpot goed sluiten. Zet de verf ondersteboven weg.
 • Sluit elektrische toestellen aan op netstroom of gebruik herlaadbare batterijen.
 • Gebruik verstuivers met een handpompje in plaats van spuitbussen.

wel: 

 • restanten van inkt, verf, stempelkussens, siliconen, toner, lijmen, verfpotten, vuile verfborstels en printercassettes die niet teruggenomen worden door de leverancier
 • restanten van benzine, diesel, brandstof, motorolie, kruipolie, antivries, remolie en remvloeistof
 • restanten van aceton, brandspiritus, methanol, oplosmiddel, terpentijn, verfafbijter en white spirit
 • restanten van soda, ammoniak, zoutzuur, accu(zuur), chloortabletten, javel, formol, anti-roestmiddel en roestverwijderingsmiddel
 • restanten van bestrijdingsmiddelen voor onkruid en knaagdieren, insecticiden, sproeistoffen, carbolineum, meubelolie en mosdoder
 • restanten van koperpoets, ontstopper, ontkalker, vlekkenwater, sterk bijtende wc-reiniger, nagellakverwijderaar, Tipp-ex, parfums en sterk geconcentreerde schoonmaakproducten
 • lege verpakkingen van verven, lakken, vernissen, lijmen, siliconen, kleurstoffen, toners, inkten en inktcartridges
 • lege verpakkingen van smeeroliën, brandstoffen, bestrijdingsmiddelen en onbekende producten
 • fotografische vloeistoffen (bv. fixeer en ontwikkelaar)
 • spaarlampen, uv-lampen en tl-lampen
 • batterijen en knoopcellen (schijfvormige batterijtjes)
 • kwikthermometers
 • brandblussers en rookdetectoren
 • niet-geperforeerde gasflessen voor eenmalig gebruik
 • niet (volledig) opgebrand vuurwerk
 • analoge röntgenfoto’s en nitraatfilms
 • injectienaalden (in naaldcontainer)
 • koelboxelementen
 • lege verpakkingen met een kindveilige sluiting en verpakkingen met (een van) deze symbolen:

niet: 

 • oude geneesmiddelen (apotheker)
 • explosieven (politie)
 • laboratoriumafval
 • spuitbussen van voedingswaren of cosmetica (pmd)
Klein gevaarlijk afval

Hoe aanbieden: 

Zet je KGA op de tafel in een van de recyclageparken. De parkwachters sorteren het KGA zodat dit op de juiste manier kan verwerkt worden.

Om het product makkelijk te herkennen, l aat j e alles zovee l mogelijk in de originele verpakking zitten.

Zorg dat het recipiënt (vat, fles, flacon ...) geen grotere inhoud heeft dan 20 liter.

 

Wat gebeurt ermee: 

Een flink deel van het klein gevaarlijk afval wordt gerecycleerd.

Uit fotografische producten en uit röntgenfoto’s recupereert men zilver. Autoaccu’s bevatten lood dat er in gespecialiseerde installaties wordt uitgehaald. Uit kwikbatterijen, thermometers en tl-lampen wordt kwik herwonnen.

Van frituurvet maakt men onder meer biodiesel, zepen en smeermiddelen, terwijl afvalolie wordt verwerkt tot brandstof.

Metalen verfblikken worden op een milieuverantwoorde wijze gereinigd en het metaal wordt gerecupereerd. Bij brandblusapparaten scheidt men eerst het omhulsel en poeder van elkaar en wordt vervolgens het metaal herwonnen.

Het afval dat niet kan gerecupereerd worden, wordt op hoge temperatuur verwerkt.

Deel/Bewaar

plastic flessen en flacons (pmd)

wel: 

 • plastic flessen van water, frisdrank, melk...
 • plastic flacons van detergent, shampoo, bad- of doucheschuim, afwasmiddel

niet: 

 • alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen die geen fles of flacon zijn. (bv. yoghurtbekers, boter- en margarinevlootjes, plasticfolie...)
 • injectienaalden
 • piepschuim
Deel/Bewaar

roofing

wel: 

 • resten van roofing en asfalt

Hoe aanbieden: 

Met roofing kan je enkel terecht op de recyclageparken met weegbrug. Je betaalt het volledige gewicht aan het tarief van niet-recycleerbaar afval.

Wat gebeurt ermee: 

Storten op een gespecialiseerd stort.

top


Deel/Bewaar

steenpuin

Voorkomen: 

 • Door een goede samenwerking tussen bouwheer, architect, aannemer en onderaannemers kan heel wat bouwafval vermeden worden.
 • Zo brengen 'schuine hoeken' veel meer afval met zich mee, omdat er meer zaag- en hakafval overblijft. 

wel: 

 • bakstenen
 • steengruis
 • niet-gewapend beton
 • dakpannen
 • faience
 • porselein
 • aarden borden en kruiken
 • lavabo's, wc-potten
 • eventueel vermengd met kleine hoeveelheden aarde, zand of cement

niet: 

 • asfalt
 • golfplaten (asbesthoudend)
 • glaswol
 • gipsplaten
 • plastic
 • roofing
 • aarde
 • behangpapier
 • hout
 • papier

Hoe aanbieden: 

recyclageparken

bouwafvalzakken

Je kan steenpuin ook bij je thuis laten ophalen. Daarvoor kan je bij IVAGO speciale bouwafvalzakken aanschaffen. De zakken hebben een inhoud van 1 m³.

Meer informatie over de manier van aanbieden en de kostprijs van de zakken vind je hier.

Wat gebeurt ermee: 

Het steenpuin wordt gezeefd en gebroken en kan aangewend worden als funderingsmateriaal in de wegenbouw.

top


Deel/Bewaar

overige kleine toestellen

wel: 

 • radio’s, stereoketens, broodroosters, koffiezetapparaten, haardrogers, wafelijzers, mixers …

niet: 

 • onvolledige of gedemonteerde toestellen

Hoe aanbieden: 

kringwinkel

Is je huishoudtoestel nog bruikbaar? Breng het dan niet naar het recyclagepark, maar naar een kringloopwinkel. Je kan er ook met defecte toestellen terecht. De kringloopwinkels verrichten kleine herstellingen en verkopen het daarna aan een schappelijke prijs. 

aanvaardingsplicht

Verkopers van elektrische huishoudapparaten moeten, bij aankoop van een nieuw toestel, je oude gelijkaardig toestel terugnemen. Ook wanneer zij bij iemand thuis een nieuw toestel installeren kan het oude worden meegenomen. Tl-lampen, spaarlampen en zaklampen horen hier ook bij. Je kan ze inruilen bij je leverancier bij aankoop van een nieuwe.

recyclageparken

Als je toestel stuk is en je koopt geen nieuw, breng het dan naar het recyclagepark. De elektrische toestellen laat je achter in de juiste container (containernummers 32, 33, 34 en 35).

Méér informatie over de inzameling en verwerking van elektrische en elektronische apparaten vind je op www.recupel.be

Wat gebeurt ermee: 

sorteercentrum elektrische apparatenIVAGO voert de ingezamelde elektrische en elektronische apparaten af naar een ontmantelingsinstallatie. Daar worden ze gesorteerd.

Koelkasten en diepvriestoestellen worden deels met de hand en deels met de machine ontmanteld. Het snoer wordt afgeknipt en de glasplaatjes en kwikschakelaars verwijderd. Daarna wordt het olie-gasmengsel uit de compressorpot getapt en het koelmiddel van de olie gescheiden. De compressor wordt gedemonteerd en in een gespecialiseerde installatie verder verwerkt. Een machine verkleint de overblijvende delen tot kleine stukjes. Die worden gescheiden in non-ferrometalen en kunststoffen, ferro-metalen en PUR-schuim. Uit het PUR-schuim wordt het CFK-houdende R11-gas afgescheiden en opgeslagen in tanks.

ontmanteling van elektrische apparatenGrote toestellen zoals wasmachines en droogautomaten worden eerst gedeeltelijk gedemonteerd en ontdaan van alle milieuschadelijke stoffen. Daarna worden de condensatoren verwijderd en onderzocht op aanwezigheid van PCB. Als PCB aanwezig is worden ze als gevaarlijk afval verwerkt.

Televisietoestellen, computermonitoren en kleine huishoudelijke apparaten worden gedemonteerd en gecontroleerd op de aanwezigheid van milieuschadelijke componenten. Die worden verwijderd. De apparaten worden dan verder gedemonteerd in een tiental afvalsoorten die elk verwerkt worden bij gespecialiseerde verwerkingsbedrijven.

Deel/Bewaar

papier en karton

Voorkomen: 

 • Gebruik ‘spellingcontrole’ en ‘afdrukvoorbeeld’ om je document te checken voor je het print. 
 • Je boodschappenlijstje kan je gemakkelijk op de achterzijde van een gebruikte enveloppe schrijven.
 • Print en kopieer op beide zijden van je papier.
 • Je ontvangt liever geen papieren telefoongids meer? Schrijf je uit en gebruik voortaan gewoon www.1207.be om een telefoonnummer op te zoeken. 

wel: 

 • kranten
 • tijdschriften
 • brieven en enveloppen
 • oude boeken
 • reclamefolders (zonder plastic)
 • printpapier
 • opgeplooid karton
 • papieren en kartonnen verpakkingen
 • eierkartons
 • wc-rolletjes

niet: 

 • vuil of vet papier
 • papieren zakdoekjes
 • papieren tafellaken
 • keukenrolpapier
 • carbonpapier
 • zelfklevend papier
 • drankkartons van melk, fruitsap ...
 • behangpapier
 • plastic zakken
 • isomo of piepschuim
papier en karton
papier en karton

Hoe aanbieden: 

samengebonden papier

huis-aan-huisinzameling

 • stevig samengebonden met touw of in een gesloten kartonnen doos
 • maximaal 20 kg per pak
 • maximaal volume is 0,5 m³
 • raadpleeg de ophaalkalender voor de juiste ophaaldata
 • Buiten plaatsen ten vroegste de dag voor de ophaling vanaf 19 uur en ten laatste op de ophaaldag om 7 uur. Tenzij je in een van deze straten woont.

          

gebouwen met meer dan 10 wooneenheden

 • Aanbieden in een verzamelcontainer of sorteerpunt. Vraag de beheerder van het gebouw naar de juiste werkwijze. 

                      

recyclageparken

Met papier en karton kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 15).

Wat gebeurt ermee: 

 
opslagplaats voor oud papier in recyclagebedrijfPapier en karton voeren we naar het papierrecyclagebedrijf. Daar wordt het gesorteerd en onzuiverheden zoals plastic en drankkartons worden er uitgehaald. 

Karton wordt daarna afgevoerd naar de kartonindustrie. Papier wordt verpulpt en vermengd met water om de papiervezels los te maken. Nietjes, draadjes en overblijvend plastic (zoals de vensters uit enveloppen) worden machinaal uit de pulp gehaald. 

grote rol gerecycleerd papierDe vezels vallen daarna op zeefdoek waar het water doorheen wordt gezogen, zodat alleen de vezels overblijven. Het vezelpatroon ontstaat geleidelijk en wordt achtereenvolgens geperst en gedroogd. 

Er wordt nieuw kranten- en magazinepapier gemaakt, op basis van 100% gerecycleerd papier. 

 

 

Deel/Bewaar

metalen verpakkingen (pmd)

wel: 

 • metalen blikjes van frisdranken, bier...
 • conservenblikjes
 • aluminium schoteltjes en bakjes
 • metalen deksels en doppen
 • metalen dozen en bussen
 • spuitbussen van voedingswaren of cosmetica

niet: 

 • aluminiumfolie
 • verpakkingen met een kindveilige sluiting
 • verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif …
 • verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis
 • verpakkingen met tenminste één van onderstaande pictogrammen
metalen verpakkingen (pmd)
Deel/Bewaar

drankkartons (pmd)

Sorteren: 

         

wel: 

 • drankkartons van melk, fruitsap...

Hoe aanbieden: 

Let op!

 • in lichtblauwe reglementaire pmd-zakken
 • enkel lege verpakkingen
 • verpakkingen samendrukken
 • maximum volume verpakkingen = 8 liter
 • zak goed toebinden
 • geen plastic bidons aan de buitenkant van de pmd-zak binden
 • buiten plaatsen ten vroegste de dag voor de ophaling vanaf 19 uur en ten laatste op de ophaaldag om 7 uur. Tenzij je in een van deze straten woont.

Huis-aan-huisinzameling

Pmd bied je aan  i n d e l i chtblauwe pmd-zak (75 l ) . Raadpleeg de ophaalkalender voor de juiste ophaaldata.

 • Gebouwen met meer dan 10 wooneenheden die werken met verzamelcontainers: Aanbieden in lichtblauwe pmd-zak (30 l of 75 l). 
 • Aanbieden volgens afspraak met appartementsverantwoordelijke

Er zijn ook gebouwen met sorteerpunten met ondergrondse afvalinzameling.

 

recyclageparken

Met pmd-afval kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 21).

Wat gebeurt ermee: 

Het ingezamelde pmd-afval wordt afgevoerd naar een sorteerinstallatie. Daar worden de verschillende stoffen gesorteerd. Dat gebeurt zowel met de hand als mechanisch. Via een transportband gaat alles naar een trommelzeef. Die zorgt voor een eerste sortering naar grootte. Zo kan het pmd in een volgende fase gemakkelijker gesorteerd worden. Magneten halen het staal uit het pmd. Aluminium wordt gescheiden via een wervelstroomscheider. PET-flessen en HDPE-flacons worden met de hand uitgesorteerd. De gesorteerde materialen worden in balen geperst en afgevoerd naar recyclagebedrijven. Die maken er nieuwe grondstoffen en producten van.

Gerecycleerd PET wordt gebruikt in de textielindustrie als vulsel voor bijvoorbeeld winterjassen en kussens, om kleding van te maken (truien, T-shirts…) of voor tapijten.
Van HDPE-flacons kunnen opbergbakken en manden gemaakt worden, maar kunnen ook leidingen, kabelgoten en buizen gemaakt worden.

Drankkartons bestaan voor 75 % uit karton. In een papierfabriek wordt dit tot pulp verwerkt en opnieuw aangewend om papier te maken. Zo kan het karton van een drankkarton gerecycleerd worden tot toiletpapier of een papieren zak.
Het plastic wordt vaak gebruikt als energiebron in cementovens. Het aluminiumlaagje vindt een tweede leven als bindmiddel in cement.

De metalen verpakkingen kunnen verdeeld worden in twee groepen de verpakkingen uit staal en verpakkingen uit aluminium. Gerecycleerd staal kan verwerkt worden tot allerlei nieuwe metalen voorwerpen zoals conservenblikken, auto-onderdelen, huishoudtoestellen… Aluminium verpakkingen worden gebruikt voor het maken van nieuwe verpakkingen of in de transport- of bouwsector. In een nieuwe fiets kan bijvoorbeeld gerecycleerd aluminium verwerkt zitten.

Deel/Bewaar

restafval

Voorkomen: 

Door afval te voorkomen en door wat overblijft zo goed mogelijk te sorteren, kan je de hoeveelheid restafval die moet verbrand worden, beperken.

Sorteren: 

Restafval is het huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is, waarmee je niet op het recyclagepark terecht kan of dat niet selectief wordt ingezameld.

wel: 

 • brandbaar huishoudelijk afval dat niet reycleerbaar is

niet: 

 • injectienaalden
 • medicijnen
 • verfpotten
 • lampen
 • al wat gerecycleerd kan worden (glas, papier, karton, PMD, GFT...)
restafval

Hoe aanbieden: 

Gent

Z-zone

 • aanbieden in gele huisvuilzak van IVAGO (60 l of 30 l)
 • gewicht beperken: maximum gewicht huisvuilzak
  30 l = 7 kg 60 l = 15 kg
 • buiten plaatsen ten vroegste de dag voor de ophaling om 19 uur ’s avonds en ten laatste op de ophaaldag om 7 uur. Tenzij je in een van deze straten woont.
 • huisvuilzak niet dichtkleven
 • huisvuilzak toebinden en een handgreep overlaten
 • raadpleeg de ophaalkalender voor de juiste ophaaldata

C-zone

 • aanbieden in grijze container van IVAGO
 • gewicht beperken: maximum gewicht
  40 l = 10 kg 120 l = 30 kg
  60 l = 15 kg 240 l = 60 kg
 • buiten plaatsen ten vroegste de dag voor de ophaling om 19 uur ’s avonds en ten laatste op de ophaaldag om 7 uur
 • container aanbieden met gesloten deksel en wielen naar de straatkant
 • afval mag niet vastzitten in container
 • geen zakken naast de container plaatsen
 • container zo vlug mogelijk na inzameling terug binnenplaatsen
 • raadpleeg de ophaalkalender voor de juiste ophaaldata

verzamelcontainers (gebouwen met meer dan 10 wooneenheden)

 • aanbieden in gele IVAGO-huisvuilzakken met inhoud van 30 l of 60 l.
 • gesloten zakken in de verzamelcontainer gooien in het afvallokaal.

 

sorteerpunt (gebouwen met meer dan 10 wooneenheden)

 

In de vulschuif voor restafval van 30 liter of 60 liter. Je hoeft geen officiële IVAGO-zakken te gebruiken. 

 

Destelbergen

 • aanbieden in grijze container van IVAGO
 • gewicht beperken: maximum gewicht
  40 l = 10 kg 240 l = 60 kg
  120 l = 30 kg
 • container aanbieden met gesloten deksel en wielen aan de straatkant.
 • buiten plaatsen ten vroegste de avond voor ophaling vanaf 18 uur
 • indien u uitzonderlijk meer afval wenst aan te bieden, kan dit in een speciale grijze huisvuilzak met zelfklever. Je plaatst de zak met opdruk 'gemeente Destelbergen' naast de volle container. De zakken en zelfklevers zijn te koop bij de dienst leefmilieu van Destelbergen.

Wat gebeurt ermee: 

IVAGO verbrandt het restafval in de verbrandingsinstallatie met rookgaswassing. De warmte wordt omgezet in elektriciteit en stoom.

Deel/Bewaar

textiel

Sorteren: 

   

wel: 

 • alle textiel en kledij, schoenen en stoffen in goede staat en proper

niet: 

 • kussens en matrassen
 • onbruikbare kledingstukken

Hoe aanbieden: 

wijkinzameling

Textiel kan je aanbieden in de textielcontainer die tweemaal per jaar in jouw wijk komt te staan. De bruikbare kledij verpak je in een plastic zak. Schoenen dien je samen te bieden. 

BEKIJK DE LIJST VAN DE OPHAALLOCATIES (pdf, 47 kB)

  

kringwinkel

Bruikbare kledij kunnen een tweede leven krijgen in de kringwinkel. Je dient je kledij zelf naar een van de kringwinkels te brengen.

 

recyclagepark

Met textiel kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 48).

Wat gebeurt ermee: 

Na sortering krijgt bruikbare kledij een tweede leven in de kringwinkels en in ontwikkelings- of noodgebieden. Wat niet meer bruikbaar is, dient als grondstof voor onder meer isolatiemateriaal, viltkarton, hardboard, poetslappen en sommige papiersoorten.

Deel/Bewaar

vlak glas

wel: 

 • vensterglas
 • serreglas
 • dubbel glas
 • spiegels
 • draadglas

niet: 

 • brilglazen
 • kogelvrij glas
 • autoruiten
 • brandglas

Hoe aanbieden: 

Met vlak glas kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 18).

Wat gebeurt ermee: 

Het ingezamelde vlak glas dient als g ronds tof voor de productie van isolatieplaten.

t o p  

 


Deel/Bewaar

onzuiver glas

wel: 

 • gloeilampen
 • halogeenlampen
 • drinkglazen
 • brilglazen
 • kogelvrij glas
 • kristal
 • brandglas
 • autoruiten
 • vuurvast glas

niet: 

 • glazen flessen en bokalen
 • vlak glas (ruiten, spiegels ...)
 • spaar- en tl-lampen

Hoe aanbieden: 

Met onzuiver glas kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 19).

Wat gebeurt ermee: 

Onzuiver glas kan niet meer gerecycleerd worden. Het wordt ges tort op een gespecialiseerd stort.

top

Deel/Bewaar

banden

Sorteren: 

  

wel: 

 • autobanden afkomstig van personenwagens, 4x4-wagens, lichte bedrijfsvoertuigen, motoren en scooters, met of zonder velg
 • fietsbanden

Hoe aanbieden: 

Autobanden en fietsbanden worden apart ingezameld op de recyclageparken. Fietsbanden kan je in de container voor fietsbanden gooien (containernummer 46). Banden van personenwagens, motoren ... kan je achterlaten in de container voor autobanden (containernummer 45).

Wat gebeurt ermee: 

Versnipperde banden dienen als brandstof voor cementovens, als grondstof voor de asfaltproductie of als basisstof voor nieuwe rubberproducten.

top


Deel/Bewaar

piepschuim

wel: 

 • enkel zuiver piepschuim bv. verpakking van tv

niet: 

 • vervuild piepschuim
 • schaaltjes van voedingswaren
 • isomochips

Hoe aanbieden: 

Met piepschuim kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 25).

Wat gebeurt ermee: 

Hergebruik van piepschuim is mogelijk in isolerende snelbouwbakstenen en vloerbedekking. Vermalen piepschuim dient als vulling voor zitzakken.

top


Deel/Bewaar

boomstronken

Sorteren: 

  

wel: 

 • boomstronken

Hoe aanbieden: 

Met boomstronken kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 12).

Wat gebeurt ermee: 

Versnipperd om te composteren.

top


Deel/Bewaar

timmerhout en planken

wel: 

 • timmerhout en planken
 • vezelplaten
 • houten meubels
 • houten vensterkaders
 • deuren

niet: 

 • MDF-platen
 • snoeihout
 • laminaat(parket)

Hoe aanbieden: 

Met timmerhout en planken kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 2).

Wat gebeurt ermee: 

Het ingezamelde timmerhout wordt verwerkt tot spaanderplaten.

top


Deel/Bewaar

treinbiels

wel: 

 • oude dwarsliggers

Hoe aanbieden: 

Met oude dwarsliggers kan je terecht op elk recyclagepark ( c o n t a i n e r n u m m e r 7 ) .

top

Wat gebeurt ermee: 

Treinbiels worden naar een gespecialiseerde verwerkingsinstallatie gebracht. Ze worden er versnipperd voor verbranding. 

Deel/Bewaar

grote huishoudtoestellen

wel: 

 • wasmachines, droogkasten, vaatwasmachines, fornuizen …

niet: 

 • onvolledige of gedemonteerde toestellen
Deel/Bewaar

koel- en vriestoestellen

Sorteren: 

  

wel: 

 • koelkasten en diepvriestoestellen

niet: 

 • onvolledige of gedemonteerde toestellen
Deel/Bewaar

tv’s en monitoren

Sorteren: 

  

wel: 

 • tv-toestellen (beeldbuizen en flatscreens)
 • computerschermen

niet: 

 • onvolledige of gedemonteerde toestellen
Deel/Bewaar

plasticfolies

Sorteren: 

   

wel: 

 • zakjes van warenhuizen
 • krimpfolie (bijvoorbeeld de verzamelverpakking rond 6 flessen water of frisdrank)
 • rekfolie of cellofaan
 • luchtkussenfolie
 • wikkels rond krant of tijdschrift
 • lege zandzak
 • plastic bureaumapje
 • zakken van turf, bemesting of potgrond

niet: 

 • harde plastic zoals potjes of deksels
 • plastic flessen en flacons
 • vervuilde folies

Hoe aanbieden: 

Met plasticfolies kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 22).

Wat gebeurt ermee: 

De ingezamelde folies dienen als grondstof voor nieuwe folies zoals huisvuilzakken.

top


Deel/Bewaar

tuinafval

wel: 

 • grasmaaisel
 • planten en onkruid
 • bladeren
 • stro
 • snijbloemen
 • boomschors
 • noten

niet: 

 • groente- en fruitafval

Hoe aanbieden: 

Met tuinafval kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 10).

Wat gebeurt ermee: 

Een industriële composteringsinstallatie verwerkt het tuinafval tot een kwaliteitsvolle bodemverbeteraar.

top

Deel/Bewaar

snoeihout

wel: 

 • snoeihout en takken

niet: 

 • alle andere tuinafval
 • boomstronken
 • planken

Hoe aanbieden: 

Met snoeihout kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 11).

Wat gebeurt ermee: 

Het ingezamelde snoeihout wordt gehakseld en verwerkt tot bodembedekker of mulch om onkruid het groeien te beletten.

top


Deel/Bewaar

krengen

Sorteren: 

  

wel: 

 • krengen van gezelschapsdieren
 • slachtafval

Hoe aanbieden: 

Een kreng van een gezelschapsdier kan je naar het recyclagepark Gent-Proeftuinstraat brengen. De zak om het dier in te stoppen kan je bij het recyclagepark kopen en kost 20 euro. Betaal bij voorkeur met bancontact.

Slachtafval kan je ook naar de Proeftuinstraat brengen. Haal daarvoor eerst een vergunning aan de loketten van Burgerzaken van de stad Gent (Woodrow Wilsonplein1 in Gent). Zakken voor slachtafval kan je, bij het voorleggen van je vergunning, aan het onthaal van IVAGO kopen en kosten ook 20 euro per stuk. 

top


Deel/Bewaar

stookolietank

wel: 

 • bovengrondse stookolietank

Hoe aanbieden: 

Bovengrondse stookolietanks (maximum 1.100 liter) kan je enkel aanbieden op het recyclagepark Gent-Proeftuinstraat. Deze tanks moeten volledig leeg zijn. Indien ze voorzien zijn van een certificaat van reiniging betaal je geen reinigingskosten. Indien je geen certficaat van reiniging kan voorleggen, bedraagt de kostprijs voor reiniging 125 euro.

top


Deel/Bewaar

aarde

wel: 

 • zuivere aarde of zand

Hoe aanbieden: 

Enkel met kleine hoeveelheden die je niet kan scheiden van steenpuin kan je terecht op het recyclagepark. Geen zuivere aarde! Hiervoor neem je best contact op met een private firma. Raadpleeg daarvoor de Gouden Gids onder de rubriek 'grondwerken'. 

Deel/Bewaar

injectienaald

wel: 

 • injectienaalden

Hoe aanbieden: 

Injectienaalden mag je afgeven op het recyclagepark bij het Klein Gevaarlijk Afval op voorwaarde dat ze degelijk verpakt zijn, liefst in een speciaal daartoe bestemd naaldcontainertje (te koop bij de apotheker) of in een plastic fles.

Sommige Gentse apothekers werken mee aan het spuitenruimprogramma i.s.m. de Gezondsheidsdienst en Eco-werkhuis van de stad Gent. Ook bij hen kan je terecht met gebruikte injectienaalden.

Deel/Bewaar

geneesmiddelen

Sorteren: 

  

wel: 

 • oude en vervallen geneesmiddelen

Hoe aanbieden: 

Oude en vervallen geneesmiddelen kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid en het leefmilieu. Breng ze terug naar de apotheker. Ze horen niet thuis bij het restafval.

Deel/Bewaar

laboratoriumafval

Sorteren: 

  

wel: 

 • laboratoriumafval

Hoe aanbieden: 

IVAGO biedt geen oplossingen voor laboratoriumafval. Contacteer een gespecialiseerde firma.

Deel/Bewaar

vuurwerk

Deel/Bewaar

mest

wel: 

 • mest van dieren

Hoe aanbieden: 

Kleine hoeveelheden mest kan je meegeven met je restafvalcontainer of -zak. Voor grote hoeveelheden mest neem je best contact op met een ruimdienst.

Deel/Bewaar

gasfles

wel: 

 • niet hervulbare gasflessen

niet: 

 • hervulbare gasflessen
gasfles
gasfles

Hoe aanbieden: 

Enkel niet-hervulbare gasflessen kan je afleveren op de recyclageparken. 

Hervulbare gasflessen
Deze breng je terug naar een verdeler. Raadpleeg www.legegasfles.be om te controleren waar je jouw lege gasfles kan indienen. 

industriële-medische gasflessen
Voor de ophaling van industriële-medische gasflessen kan je terecht op de webiste cylinders.essencia.be, een initiatief van de vzw Essencia, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences. 

Lege doorprikbare gasflesjes
Lege doorprikbare gasflesjes horen bij metaal op het recyclagepark. Om veiligheidsredenen geef je ze echter af aan de kga-stand.

Lege niet-geperforeerde gasflesjes
Mogen bij klein gevaarlijk afval op het recyclagepark.

Deel/Bewaar

frituurolie en -vet

wel: 

 • frituurolie
 • frituurvet

Hoe aanbieden: 

Oliespook in flesMet frituurolie- en vet kan je terecht op elk recyclagepark. Je zet de flessen op de KGA-tafel.

Gebruikte frituurolie breng je best naar het recyclagepark in de orginele verpakking. Zo weet de parkwachter direct om welk product het gaat.

Wat gebeurt ermee: 

Het merendeel van de ingezamelde gebruikte frituurolie, fondueolie of het gebruikte frituurvet wordt verwerkt tot de milieuvriendelijke brandstof biodiesel. De biodiesel die gemaakt wordt van deze afvalstoffen kan na het recyclageproces biivoorbeeld bijgemengd worden bij traditionele diesel.

Naast verwerking tot biodiesel gaat 2% naar verwerking in producten als pershout, plastiek, industriële zepen, smeermiddelen,… en 11% gaat naar de verbranding voor de opwekking van groene stroom.

De verwerking van gebruikte frituurolie, fondueolie of gebruikt frituurvet in dierenvoeding is door de Europese wet verboden omwille van de voedselveiligheid.

top


Deel/Bewaar

harde plastics

Sorteren: 

Alle grote stukken plastic (groter dan 15 cm) die geen ander materiaal bevatten zoals hout, metaal, batterijen of voedselresten ... mogen bij de harde plastics gedeponeerd worden.

wel: 

 • plastic buizen, flexibele buizen
 • emmer (mag met metalen hengsel)
 • rolluiken (zonder draaibalk)
 • speelgoed
 • tuinmeubelen
 • wasmand
 • dakgoot
 • planchetten
 • gieter
 • bewaardoos
 • autobumpers
 • plastic bloempot
 • plantentray

niet: 

 • KGA (siliconetubes, verfpotten ...)
 • polyester golfplaten
 • afgedankte elektronische en elektrische apparaten
 • PMD
 • koelboxen
 • motorhelmen
 • zachte kunststoffen: ballen, dekzeilen, folies
 • tuinslagen
harde plastics

Hoe aanbieden: 

Met harde plastics kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 26).

Wat gebeurt ermee: 

We voeren de volle containers naar een sorteerbedrijf in de Gentse kanaalzone. Daar worden ze per soort uitgesorteerd. Met een kraan haalt men er eerst de grote stukken uit. Mensenhanden zorgen voor de rest. Na sortering wordt het plastic in balen samengeperst en gaat het naar de recyclageïndrustie. Daar wordt het vermalen, gewassen en omgevormd tot zuivere schilfers of gebruiksklare korrels. Deze schilfers en korrels worden gesmolten en via verschillende technieken verwerkt in nieuwe plastic producten, zoals buizen, bouwprofielen, pallets, afvalzakken…

top


Deel/Bewaar

explosieven

wel: 

 • explosieven

Hoe aanbieden: 

IVAGO biedt geen oplossingen voor explosieven. Contacteer een gespecialiseerde firma.

Deel/Bewaar

matrassen

Sorteren: 

   

wel: 

 • matrassen

Hoe aanbieden: 

Matrassen worden apart ingezameld op de recyclageparken. Je kan ze achterlaten in de container voor matrassen (containernummer 20).

Wat gebeurt ermee: 

Een gespecialiseerd bedrijf recycleert tot 90 % van de bestanddelen. Ze houden onder andere metaal, katoen, hout en vilt apart. Deze stoffen voeren ze af naar andere bedrijven die ze recycleren tot bijvoorbeeld thermische isolatie die gebruikt wordt in auto's.

top


Deel/Bewaar

nummerplaat (officieel)

Deel/Bewaar

Slib

Deel/Bewaar

kurk

Sorteren: 

   

wel: 

 • Kurken stoppen van wijn-, bier- of champagneflessen
 • Kurken onderleggers

niet: 

 • Synthetische kurken
 • Wand- en vloerbekleding in kurk
 • plastic zakjes (gooi de kurken los in de container)
 • metaal (bindijzers, draaistoppen, beschermkappen ...)
kurk

Hoe aanbieden: 

Met kurk kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 23). 

Wat gebeurt ermee: 

Wij brengen de kurken naar het sociale economiebedrijf De Vlaspit, waar ze gesorteerd worden en vermalen tot granulaat. Daarna doen ze dienst als isolatiemateriaal.

Kurk is een duurzaam materiaal, maar kan maar één keer om de tien jaar geoogst worden. Door de stijgende vraag staan de kurkboomgaarden onder druk. Beter recycleren dus, want kurk verliest niet aan kwaliteit na het vermalen en granuleren. De recyclage van wijnkurken tot isolatiekorrels vraagt bovendien weinig energie. 

top


Deel/Bewaar

metaal

wel: 

 • vogelkooi
 • metalen onderstel van een stoel
 • ijzeren emmer
 • rek

niet: 

 • oude gasflessen (terug naar verdeler, zie www.febupro.be)
 • stookolietank
 • brandblusapparaat
 • elektrische apparaten
 • metalen verpakkingen van klein gevaarlijk afval

Login

registreer je voor:

 • je ophaalkalender
 • beurten recyclagepark
 • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: